Gå til sidens hovedinnhold

Kostnader norske aksjefond

Oversikten viser hvilke kostnader du blir belastet for i norske aksjefond.

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Guide til aksjefond.

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 14 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvalt. Kjøp / Salg 5 år
Nordnet Superfond Norge 100 0,00 0,00 0,00
Alfred Berg Indeks Classic 25 000 0,19 0,00 0,95
Storebrand Indeks - Norge 100 0,20 0,00 1,00
KLP AksjeNorge Indeks II 3 000 0,20 0,00 1,00
DNB Norge Indeks 100 0,20 0,00 1,00
Handelsbanken Norge Index 1 000 0,30 0,00 1,50
DNB SMB R 100 0,75 0,00 3,75
DNB Norge Selektiv (III) R 100 0,75 0,00 3,75
DNB Norge (IV) R 100 0,75 0,00 3,75
Pluss Indeks 50 000 0,70 1,00 4,50
Fondsfinans Norge 10 000 1,00 0,00 5,00
Storebrand Optima Norge A 100 000 1,00 0,00 5,00
Nordea Norge Pluss 500 000 1,00 0,10 5,10
Pluss Markedsverdi 50 000 0,90 1,00 5,50
Alfred Berg Norge Classic 5 000 1,20 0,00 6,00
Alfred Berg Humanfond 300 1,20 0,00 6,00
First Norge Fokus 1 000 1,25 0,40 6,65
DNB Norge 100 1,40 0,00 7,00
Pluss Aksje 50 000 1,20 1,00 7,00
DNB Norge Selektiv 100 1,40 0,00 7,00
Storebrand Norge 100 1,50 0,00 7,50
Nordea Avkastning 100 1,50 0,00 7,50
Odin Norge C 3 000 1,50 0,00 7,50
SR-Bank Norge A 500 1,50 0,00 7,50
Alfred Berg Aktiv 300 1,50 0,00 7,50
Arctic Norwegian Value Creation A 1 000 1,50 0,00 7,50
Nordea Norge Verdi 100 1,50 0,00 7,50
First Generator S 100 000 1,50 0,50 8,00
Danske Invest Norge II 50 000 1,25 1,80 8,05
Landkreditt Utbytte 300 1,50 0,65 8,15
SEB Norway Focus Fund C 100 1,50 0,75 8,25
First SMB 1 000 1,65 0,40 8,65
Arctic Norwegian Equities Class A 1 000 1,75 0,00 8,75
KLP AksjeNorge 3 000 0,75 5,00 8,75
DNB SMB 100 1,75 0,00 8,75
Eika Norge 300 1,50 2,50 10,00
Handelsbanken Norge 1 000 2,00 0,00 10,00
Delphi Norge 1 000 2,00 0,00 10,00
Storebrand Verdi A 100 2,00 0,00 10,00
Alfred Berg Gambak 300 2,00 0,00 10,00
C WorldWide Norge 1 000 1,20 4,00 10,00
Storebrand Vekst 100 2,00 0,00 10,00
Pareto Investment Fund A 2 000 1,80 1,50 10,50
Danske Invest Norge Vekst 1 000 1,75 2,30 11,05
Danske Invest Norge I 1 000 1,75 2,30 11,05
Forte Trønder 500 2,00 1,50 11,50
Pareto Aksje Norge B 500 2,00 1,50 11,50
Forte Norge 500 2,00 1,50 11,50
Holberg Norge 1 000 1,50 5,00 12,50
Pareto Aksje Norge A 500 2,50 1,50 14,00
Eika Norge 300 1,50 2,50 10,00
C WorldWide Norge 1 000 1,20 4,00 10,00
Alfred Berg Gambak 300 2,00 0,00 10,00
Storebrand Vekst 100 2,00 0,00 10,00
Pareto Investment Fund A 2 000 1,80 1,50 10,50
Danske Invest Norge Vekst 1 000 1,75 2,30 11,05
Danske Invest Norge I 1 000 1,75 2,30 11,05
Pareto Aksje Norge B 500 2,00 1,50 11,50
Forte Trønder 500 2,00 1,50 11,50
Forte Norge 500 2,00 1,50 11,50
Holberg Norge 1 000 1,50 5,00 12,50
Pareto Aksje Norge A 500 2,50 1,50 14,00

Fond med minsteinnskudd på 10 millioner kroner eller mer er ikke tatt med i tabellen.

Mer om norske aksjefond:

Nøkkeltall norske aksjefond

Strategier norske aksjefond

Kalenderårsavkastning norske aksjefond

Les mer om aksjefond:

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Kostnader i fond:

Kostnader i globale fond

Kostnader i nordiske fond

Kostnader i fond som plasserer i Nye markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.