Gå til sidens hovedinnhold

Kostnader obligasjonsfond

Her ser du hvilke obligasjonsfond som har de laveste kostnadene.

Oversikten viser det årlige forvaltningskostnaden i obligasjonsfondene. Det er bare noen få som tar kjøps- og salgskostnader blant obligasjonsfondene. Disse er slått sammen i kolonnen KS.

Det er det årlige forvaltningsgebyret som har betydning.

Les mer om obligasjonsfond.

Obligasjonsfondene er delt inn i flere klasser.

Øverst ser du norske obligasjonsfond delt inn i forskjellige løpetider:

  • Obligasjonsfond 0-2 år
  • Obligasjonsfond 2-4 år
  • Obligasjonsfond over 4 år

Deretter obligasjonsfond som har noe høyere risiko (kredittrisiko), som er delt inn i:

  • Andre obligasjonsfond
  • Internasjonale obligasjonsfond

Til slutt de som tar høyest risiko - High Yield fond, med samme inndeling:

  • Andre obligasjonsfond
  • Internasjonale obligasjonsfond

Listen er sortert alfabetisk innen hver klasse

Obligasjonsfond 0-2 M. - innskudd Forvaltning KS
Alfred Berg Kort Obligasjon 300 0,40 0,00
Alfred Berg Kort Stat 100 000 0,55 0,00
Alfred Berg Obligasjon 1-3 300 0,50 0,00
Arctic Return Class L 250 000 0,40 0,00
Arctic Return Class R 1 000 0,20 0,00
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon 100 0,40 0,10
Danske Invest Norsk Likviditet OMF 3 000 000 0,15 0,00
DNB Aktiv Rente 100 0,50 0,00
DNB Aktiv Rente (II) 5 000 000 0,30 0,00
DNB FRN 20 5 000 000 0,15 0,00
Fondsfinans Kreditt 10 000 0,35 0,00
KLP FRN 3 000 0,10 0,00
KLP Kort Stat 3 000 0,10 0,00
KLP Obligasjon 1 år 3 000 0,10 0,00
Nordea Norsk Kredittobligasjon 100 0,45 0,00
Odin Kort Obligasjon 10 000 0,50 0,00
Pluss Rente 100 000 0,50 0,00
Obligasjonsfond 2-4 M. - innskudd Forvaltning KS
Alfred Berg Obligasjon 300 0,60 0,00
C WorldWide Obligasjon 50 000 0,35 0,00
Danske Invest Norsk Obligasjon 10 000 0,35 0,35
DNB Kredittobligasjon 5 000 000 0,20 0,00
DNB Obligasjon 100 0,50 0,00
DNB Obligasjon 20 100 0,50 0,00
DNB Obligasjon 20 (II) 1 000 000 0,35 0,00
Eika Obligasjon 10 000 0,20 0,40
Forte Obligasjon 1 000 0,50 0,60
KLP Kredittobligasjon 3 000 0,10 0,00
KLP Obligasjon 3 år 3 000 0,10 0,00
Nordea Obligasjon II 500 000 0,20 0,00
Nordea Obligasjon III 2 000 000 0,15 0,00
Odin Obligasjon 10 000 0,50 0,00
Pareto Obligasjon 100 000 0,45 0,00
Pluss Pensjon 100 000 0,50 0,00
Storebrand Norsk Kreditt IG 5 000 000 0,20 0,20
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 5 000 000 0,15 0,20
Obligasjonsfond over 4 M. - innskudd Forvaltning KS
Handelsbanken Obligasjon 1 000 0,45 0,00
KLP Obligasjon 5 år 3 000 0,10 0,00
KLP Statsobligasjon 3 000 0,10 0,00
Andre obligasjonsfond M. - innskudd Forvaltning KS
Alfred Berg Høyrente C-NOK 1 000 0,80 0,00
Alfred Berg Income NOK 1 000 0,80 0,00
Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK 100 0,50 0,20
Eika Kreditt 50 000 0,80 0,40
First Høyrente 1 000 0,75 0,20
First Rente 1 000 0,60 0,20
Fondsfinans Obligasjon 10 000 0,25 0,00
Holberg Kreditt 50 000 0,80 0,00
Holberg Obligasjon Norden 50 000 0,30 0,00
KLP Nåtid 3 000 0,22 0,00
Landkreditt Extra 300 0,75 0,00
Nordea Balanced Income Fund 100 0,80 0,00
Odin Kreditt C 3 000 0,75 0,00
Pareto Høyrente 100 000 0,65 1,00
Skagen Avkastning 1 000 0,50 0,00
SPV Rente 3 000 0,50 0,10
SR-Rente 500 0,55 0,70
Vibrand Kreditt 0,80 1,10
Internasjonale obligasjonsfond M. - innskudd Forvaltning KS
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 300 0,40 0,00
Danske Invest European Bond Class A 1,10 2,00
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 100 0,50 0,30
Danske Invest Horisont Rente 1 000 0,50 0,00
Danske Invest Horisont Rente Offensiv, klasse NOK 100 0,60 0,50
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h 100 0,89 0,50
Danske Invest Sicav European Corporate SB A 1,10 1,70
Danske Invest Sicav Global Corporate BC A 100 2,00
DNB Global Credit 1 000 000 0,45 0,00
KLP Obligasjon Global II 3 000 0,20 0,00
Nordea Emerging Market Bond Opportunities (Inst.) 500 000 0,80 0,00
Nordea Emerging Market Corporate Bond 500 000 0,80 0,00
Nordea Euro Corporate Bond 100 0,90 0,00
Nordea European Corporate Bond 100 0,60 0,00
Nordea European Cross Credit 500 000 0,50 0,00
Nordea Global Corporate Bond 0,80 0,00
Nordea Global Statsobligasjon 5 000 000 0,25 0,00
Nordea Plan Rente 100 0,60 0,00
Nordea US Corporate Bond Fund 500 000 0,35 0,00
ODIN Rente C 3 000 0,40 0,00
Pareto Global Corporate Bond C 1 1,00 1,00
Pareto Nordic Corporate Bond A 1 1,00 1,00
Skagen Tellus 250 0,80 0,00
Storebrand Global Kreditt IG 5 000 000 0,25 0,10
Skagen Credit 250 0,80 0,00
High Yield
Andre obligasjonsfond M. - innskudd Forvaltning KS
Alfred Berg Nordic High Yield 300 0,90 0,00
Arctic High Return Class A 1 000 0,60 0,00
DNB High Yield 5 000 000 0,40 0,00
DNB High Yield (I) 50 000 0,80 0,00
Fondsfinans High Yield 100 000 0,45 0,25
Internasjonale obligasjonsfond M. - innskudd Forvaltning KS
Danske Invest Euro High Yield Obligasjon, h 100 1,10 0,80
Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK 100 1,14 1,20
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 100 0,99 1,00
Forte Kreditt 1 000 0,75 0,60
Handelsbanken Emerging Markets Bond 1 000 1,10 0,00
Nordea Global High Yield 100 000 0,60 0,60
Nordea Emerging Market Bond 100 1,00 0,00
Nordea European High Yield Bond 500 000 0,50 0,00
Nordea International High Yield Bond 100 1,00 0,00
Nordea International High Yield Bond II 500 000 0,70 0,00
Nordea Low Duration US High Yield 500 000 0,70 0,00
SEB European High Yield Fund C H-NOK 100 1,15 0,00
SEB HighYield A 1,20 2,20

Les mer om obligasjonsfond:

Obligasjonsfond

Nøkkeltall obligasjonsfond

Kalenderårsavkastning obligasjonsfond

Krav til obligasjonsfond

Obligasjonsfondenes strategier