Gå til sidens hovedinnhold

Kostnader pengemarkedsfond

Her ser du hvilke pengemarkedsfond som har de laveste kostnadene.

Oversikten viser den årlige forvaltningskostnaden i pengemarkedsfondene. I pengemarkedsfondene er det ingen som tar kjøps- og salgskostnader. Det er det årlige forvaltningsgebyret som har betydning.

Listen er derfor sortert etter det årlige forvaltningsgebyret innenfor hver enkelt klasse.

Les mer om pengemarkedsfond.

I hver av klassene er det fond med et høyt minsteinnskudd som kommer best ut. Men de billigste fondene med lave minsteinnskudd ligger bare litt høyere.

Fond Minste innskudd Forvaltning Risiko
Alfred Berg Likviditet 5 000 000 0,10 1
KLP Pengemarked 3 000 0,10 1
Storebrand Likviditet 5 000 000 0,10 1
Nordea Likviditet 20 2 000 000 0,15 1
C WorldWide Pengemarked 50 000 0,20 1
DNB Likviditet 20 (II) 2 500 000 0,30 1
Pluss Likviditet 5 000 000 0,30 1
DNB Likviditet 20 (I) 1 000 000 0,35 1
Handelsbanken Likviditet 1 000 0,35 1
Odin Pengemarked 10 000 0,40 1
Pluss Pengemarked 100 000 0,40 1
Pengemarkedsfond
Eika Sparebank 5 000 000 0,15 1
Holberg Likviditet 50 000 0,25 1
Pareto Likviditet 2 000 000 0,25 2
Skagen Høyrente 1 000 0,25 1
Storebrand Høyrente 100 0,25 2
DNB Pengemarked (II) 1 000 000 0,30 1
Forte Pengemarked 1 000 0,30 1
Danske Invest Norsk Likviditet I 10 000 0,35 2
Nordea Likviditet 500 000 0,35 2
Alfred Berg Pengemarked 300 0,40 1
DNB Rentespar 100 0,40 2
Eika Pengemarked 10 000 0,40 1
Nordea Pengemarked 100 0,45 2
Andre rentefond
Landkreditt Høyrente 300 0,25 1
Storebrand Rente+ 100 0,40 3
Handelsbanken Høyrente 50 000 0,50 2

Les mer om pengemarkedsfond:

Pengemarkedsfond

Nøkkeltall pengemarkedsfond

Krav til pengemarkedsfond

Kalenderårsavkastning pengemarkedsfond

Strategier pengemarkedsfond