Høsten 2022 ble preget av strømpriser helt utenom det vanlige. I Sør-Norge var strømprisen på 2,13 kroner per kilowattime.

Nå kommer Tor Reier Lilleholt, analysesjefen i Volue Insight, med gladnyhet til nervøse nordmenn.

– Fremtidsprisene har sunket betydelig måned for måned siden tidlig i høst. For de kommende vintermånedene ligger prisen på mellom én krone og 1,50. Vi tror den vil synke ytterligere ned mot én krone. For sommeren cruiser prisen rundt én krone, noe som også ligger an til å kunne bli gjennomsnittsprisen for hele året, sier kraftanalytikeren til Dagens Næringsliv.

Halvering

Det vil i så fall være nær halvering av strømprisene fra 2022.

– Mye tyder på at vi har det verste bak oss. Men én krone per kilowattime er fortsatt høyt når vi sammenligner med strømprisen tilbake i tid. Vi vil jo fortsatt ligge på nivåer i Sør-Norge som gjør at husholdningene får strømstøtte, understreker han.

Historiske har den gjennomsnittlige strømprisene (spotprisen) ligget på rundt 30–35 øre per kilowattime. I 2020 var gjennomsnittsprisen på under ti øre per kilowattime, skriver DN.

– Anstrengt

Selv om Reier ser lyst på 2023 for strømkundenes del, er han fremdeles åpen for at det kan komme overraskelser i prisene. Mye på grunn av at energisituasjonen i Europa vil fremdeles være anstrengt.

– Det vil nok fortsatt kunne gå et par år før situasjonen er fullt ut stabilisert, men værbildet nå, med mildvær, vind og nedbør, tilsier at vi går raskere mot en stabilisering enn vi så for oss tidligere.