Gå til sidens hovedinnhold

Kraftig fall i flyprisene

Flyprisene stupte i august og trakk konsumprisene klart ned.

Tall offentliggjort fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag morgen viser at konsumprisene steg med 1,6 prosent fra august 2018 til august 2019.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester som etterspørres av private husholdninger bosatt i Norge.

Normalt

Prisene falt altså fra juli til august med 0,7 prosent. Det er normalt at prisene faller i august, i august i fjor falt prisene med 0,4 prosent. Prisfallet i august i år kommer etter at prisene på flybilletter falt med hele 21,1 prosent. Det er normalt med prisfall på flybilletter i august.

Ferske tall for det svenske flymarkedet viser et kraftig passasjerfall, som i stor grad skyldes at flyskam har festet seg i vårt naboland i øst.

I juli steg de norske konsumprisene med 0,7 prosent, etter blant annet en kraftig prisstigning på matvarer.

SSB skriver at ved siden av reduserte priser på flyreiser, bidro fallet i prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer til nedgangen i foregående måneder. Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer gikk ned med 2,4 prosent i august.

Les også: Kiwi starter ny priskrig - kutter prisen på 178 matvarer

Skolestart

- Det ble i august observert tilbudsaktivitet på en rekke varer som kan knyttes til skolestart, som f.eks. ulike typer pålegg til nisten og diverse mellommåltider. I tillegg viste sjokolade og ferdigmiddag reduserte priser, sier rådgiver Janne Myklebust i SSB om prisnedgangen.

Det var også salg på varer som møbler, tepper og annet gulvbelegg i foregående måned, prisnedgangen for disse varene var på 5,4 prosent. Tannhelsetjenester trakk derimot i motsatt retning, med en prisoppgang på 7,2 prosent fra forrige måling i januar.

Ser vi på prisendringene de seneste tolv månedene, har utdanningstjenester steget mest, mens prisene på klær og skotøy har falt (se grafen under).

Viktig for renten

Den viktige kjerneinflasjonen (KPI-JAE) falt med 0,6 prosent i august og steg på årsbasis med 2,1 prosent, rett over det langsiktige målet på 2 prosent.

KPI-JAE er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene. Det er denne inflasjonen Norges Bank primært vurderer når sentralbanken fastsetter styringsrenten. Dette er bankenes innskuddsrente i Norges Bank.

Les også: Norges Bank er ferdig med renteøkningene - kronen blir rekordsvak

DNB Markets anslo at årsveksten i kjerneinflasjonen ville bli liggende på 2,2 prosent, det samme som i juli. Det ville i så fall være litt i underkant av Norges Banks anslag fra Pengepolitisk rapport i juni.

- Inflasjonstallene er viktige, men i dagens situasjon vil det være enda mer viktig å se hvordan bedriftene i Norges Banks regionale nettverk vurderer sin situasjon og framtidsutsiktene, sier Haugland til Nettavisen Økonomi.

Denne kvartalsvise rapporten legges frem nå klokken 10. DNB tror den seneste nettverksrapporten vil signalisere litt svakere produksjonsvekst enn ved forrige korsvei.

Må nedjusteres?

SEB spådde at kjerneinflasjonen ville falle med 0,6 prosent fra juli til august. Det er ifølge sjefstrateg Erica Dalstø 0,2 prosentpoeng lavere enn prognosen til Norges Bank.

- Det ville innebære at Norges Bank mest sannsynlig reviderer ned den kortsiktige inflasjonsprognosen i den pengepolitiske rapporten i september. Inflasjonstallet skal likevel ikke være avgjørende for rentebeskeskeden 19. setpember, sier hun.

Sjefstrategen sier Norges Bank er mer opptatt av de langsiktige utsiktene for prisstigningen. Dalstø legger som Haugland mer vekt på den regionale nettverksrapporten til Norges Bank.

Hun spår at rapporten vil vise en fortsatt positiv vekst, solide forventninger til sysselsettingen fremover, samt en økende kapasitetsutnyttelse i økonomien. Sistnevnte betyr at norsk næringsliv i enda større grad enn tidligere utnytter tilgjengelige maskiner og produksjonsutstyr ol.

Kommentarer til denne saken