Oppdatert med kommentarer fra Nordea Markets og DNB Markets.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag morgen viser at matvareprisene steg med hele 4,5 prosent i februar og med 0,8 prosent de seneste tolv månedene. Det er snakk om prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer.

Varegruppene som bidro mest til oppgangen var prisene på ost og osteprodukter, som økte 5,7 prosent fra januar til februar 2022. Prisene på kaffe er opp 8,0 prosent, mens prisene på iskrem steg med 5,3 prosent i samme periode.

Matvarene som steg aller mest, var prisene for pasta og couscous med 17,3 prosent, mens gruppen hermetisk frukt steg 18,2 prosent.

Les også: Ukraina stanser import av matvarer

Svak krone

– I 2020 trakk særlig prisene på importerte jordbruksvarer matvareprisene opp, blant annet som følge av den svake kronen. Tilsvarende vekst ble ikke registrert i 2021, og kombinert med betydelige kutt og bortfall av avgifter falt matvareprisene stort sett gjennom fjoråret.

– Til tross for en betydelig prisoppgang nå fra januar til februar i år er prisene på matvarer fortsatt under toppnivået i 2020, sier Espen Kristiansen i SSB i en melding torsdag morgen.

Dagligvareleverandørene justerer prisene to ganger i året, der 1. februar og 1. juli. Det er derfor vanlig med et prishopp i februar, men langt fra så stort. SSB betegner prisoppgangen som «sjeldent stor». I januar var for øvrig matvareprisene 1,6 prosent lavere enn for ett år siden.

– Den store månedsoppgangen må sees i sammenheng med de årlige forhandlingene mellom leverandørene og kjedene. Leverandørene har anledning til å justere prisene inn til dagligvarekjedene to ganger i året basert på dokumenterbare endringer i kostnadene deres, sier Kristiansen.

– Økte råvarepriser har vært synlig over lengre tid. Disse økte kostnadene for matvareprodusentene antar vi nå reflekteres i prisene vi møter i matbutikken, fortsetter han.

Les også: Dagligvareleverandør varsler eksportstopp til Norge: - De har stengt grensen

Spådde 4 prosent økning

Nordea Markets ventet at matvareprisene ville stige ca. med ca. 4 prosent fra februar 2021 til februar 2022. I så fall hadde det trukket opp den underliggende prisstigningen - kjerneinflasjonen - med rundt 0,3 prosentpoeng.

Analytiker Dane Cekov i Nordea Markets uttalte til Nettavisen før tallene ble kjent, at det er vanskelig å være presis på spådommen. Han mener det er mye støy i matvareprisene fra måned til måned.

– Det vi kan si, er at matvareprisene i gjennomsnitt har steget med 2,3 prosent på årsbasis i februar de siste fem årene, sier Dekov.

Les også: Denne datoen bør dagligvarekundene grue seg til: - Betydelig høyere enn normalen

Høyere enn vanlig

Men en rekke matleverandører som Orkla har varslet en høyere enn vanlig prisøkning ved årets årlige prisjustering. Det skyldes høyere matvarepriser globalt og høyere råvarepriser på innpakking og transport.

– Derfor har vi lagt til grunn en prisøkning som er nesten dobbel så høy som vanlig. Noen matvareprodukter har steget mye mer enn 4 prosent, men det gjelder langt fra de fleste produkter.

– I sum virker en prisøkning på mat- og alkoholfridrikkevare i februar på 3-5 prosent rimelig. Men risikoen er på oppsiden her, og matvareprisene kommer trolig til å ta seg opp i løpet av året, sier Dekov.

Les også: Ukraina-krisen gir massiv prisøkning på matvarer: - En svært alvorlig situasjon

Klar oppgang

Tallene fra SSB viser ellers at den totale prisstigningen i februar var på 1,1 prosent, mens prisene det seneste året har økt med 3,7 prosent. Kjerneinflasjonen fra februar 2021 til februar 2022 er på 2,1 prosent.

Norges Bank har som mål at denne prisstigningen over tid skal ligge på 2 prosent. En høyere prisstigning enn det øker isolert sett faren for renteøkninger.

Både DNB Markets og Nordea Markets ventet at kjerneinflasjonen i februar endte på 1,9 prosent på årsbasis, opp fra 1,3 prosent i januar. 1,9 prosent er langt over Norges Banks egne forventninger (1,2 prosent)

Spådommen for den totale prisstigningen var rundt 3 prosent, i så fall ned fra 3,2 prosent i foregående måned. Det var en solid bom.

Høyere prisanslag

Nordea Markets skriver i en kommentar etter at tallene ble kjent, at de tror kjerneinflasjonen i år havner på rundt 2,5 prosent. De ser en fortsatt økning i importprisene og høyere husleier.

Den totale prisstigningen i år ventet å ligge i området 3-3,5 prosent. Norges Bank er mest opptatt av kjerneinflasjonen, som kan presses av et stramt arbeidsmarked og en lavere ledighet enn det sentralbanken har sett for seg.

Men Nordea Markets holder på fire renteøkninger i år, mars, juni, september og desember. DNB Markets skriver i sin kommentar at det også går mot fire økninger, mens Norges Bank kun har sett for seg tre rentehevinger i 2022, hver med 0,25 prosentpoeng.

Prisfall på strøm

Høyere matvarepriser trakk altså opp prisveksten, mens lavere strømpriser trekker i motsatt retning. Prisene for elektrisitet inkludert nettleie falt med 5,5 prosent fra januar til februar 2022.

– Strømprisene i februar var på det laveste nivået siden juli 2021. NVE peker på lavere forbruk som følge av mildt vær, i tillegg til mye vind i nabolandene våre, for å forklare de lavere prisene i februar, sier Espen Kristiansen.