Gå til sidens hovedinnhold

Kraftig kritikk mot styreverv

Helsedepartementet får kraftig kritikk fra Riksrevisjonen fordi sentrale styremedlemmer i helseforetakene har for mange verv.

Riksrevisjonen reagerer på grunn av de mange vervene til styreleder Per Sævik i Helse Midt-Norge og nestleder Arne Norheim i Helse Vest, skriver Bergens Tidende.

Sævik var registrert med 32 styreverv. Norheim sto oppført med 29 verv. Sævik var også daglig leder i fem aksjeselskap, og Norheim i ett.

Riksrevisjonen viser til at Helsedepartementet skrev at styreverv i de regionale helseforetakene "krever betydelig innsats, særlig i perioder. Omfanget av aktuelle kandidaters øvrige stillinger og verv må være forenlig med den tidsbruken det er rimelig å påregne at styrevervet krever" i en stortingsmelding.

Riksrevisjonene ville ha svar på hvordan et stort omfang av verv og engasjementer kan kombineres med å sitte i styret i et regionalt helseforetak.

Departementet mener at antall verv var høyt, men ingenting tyder på at de to ikke fyller rollene sine i styret. Saken følges opp videre fra Riksrevisjonens side.

Reklame

Husker du disse to idiotene?