Siden 2013 har alkoholpolitikken i Norge nærmest ligget fast. Men den siste tiden har Virke Servicehandel som representerer kiosker og bensinstasjoner forsøkt å få politikerne med på en ny åpning: Ølsalg på bensinstasjoner.

Enkelte eksempler viser hvordan en dagligvarebutikk med bensinutsalg kan selge øl, mens bensinstasjonen like ved ikke får lov. Fremskrittspartiet har hevet seg på, og sier det er helt naturlig å tillate ølsalg på kiosker og bensinstasjoner.

Det er ikke hver dag den sindige KrF-politikeren Steinar Reiten finner frem de største glosene, men denne gangen ble det nok.

– Vi har den siste tiden opplevd en intens lobbykampanje fra Virke Servicehandel. De vil ha ølsalg for å tjene mer penger. Etter Frp gikk ut av regjering har de også slengt seg med på dette. Men dette er rett og slett fullstendig uaktuelt, sier Reiten.

Han mener dette vil føre til stadig flere fristelser for folk som allerede sliter med alkoholproblemer.

– Det å møte hylle på hylle med alkohol når du allerede er bak rattet, er en fristelse vi bør spare alle de som sliter med alkoholproblemer for, sier Reiten.

Mange trafikkdøde er beruset

Nylig kom en undersøkelse fra Oslo Universitetssykehus (OUS). Den viser at dødsulykkene i trafikken går ned, men at andelen av unge menn som dør i trafikken som følge av rus er fortsatt et stort problem.

– Det er veldig lav dødsrate for menn under 30 år, naturlig nok. Men det som peker seg ut er selvmord, hvor mellom 30-40 prosent er alkoholpåvirket når det skjer, og trafikkulykker, hvor en av fem er ruspåvirket, sier Reiten.

KrF mener stadig økt tilgang fører til økt konsum, og dermed flere dødsfall.

Les mer: Studier overrasker: Hvor farlig er egentlig snus? (+)

– Men med denne logikken bør vel alkoholpolitikken bli langt mer restriktiv?

– Vi vil ha et høyt avgiftsnivå, og støtter opp under Vinmonopol-ordningen. Men vi er inne i et regjeringssamarbeid med partier som mener noe helt annet om alkoholpolitikken. Da har vi sagt oss godt fornøyd med status quo, og ingen liberaliseringer, sier Reiten.

– Flere dagligvarebutikker har bensinutsalg. Hva er forskjellen?

– Det er ikke bare dagligvarebutikkene som har spist seg inn på markedet til bensinstasjonene. Det er vel så mye den andre veien. Det er klart det er en utfordring om ølsalget foregår så tett opp i veikanten uansett om det er dagligvarebutikk eller bensinstasjon, sier Reiten.

– I lys av tallene bør det siste vi gjør være å gjøre om bensinstasjoner til drive-in stasjoner for å bunkre øl.

– Hva er det verste som kan skje om dette blir tillatt?

– Det er et stort tabu i Norge, og det er at veldig mange nordmenn sliter med alkoholproblemer. Det å ha et slikt problem og bli møtt med hyller fulle av drikkevarer er i seg selv en fristelse. Og det å la folk med alkoholproblem møte den fristelsen når de er ute og kjøre bil er det skumleste her, sier Reiten.

Les mer: Bollestad åpen for å tillate hijab i politiet

– Faller på sin egen urimelighet

Iman Winkelman i Virke Servicehandel stiller seg uforstående til påstandene fra KrF-politikeren.

– De alkoholpolitiske motforestillingene faller nærmest på sin egen urimelighet ettersom en rekke dagligvarebutikker bedriver kombinasjonsomsetning av dagligvarer og drivstoff, uten at dette har fått konsekvenser for butikkens rett til å selge alkohol, sier Winkelman til Nettavisen.

Ifølge Winkelman har dagligvarehandelen i stadig større grad spist seg inn på markedet til bensinstasjoner og storkiosker. Ved å ikke ha mulighet til å selge svak alkohol, mener han næringen har en stor ulempe.

Les også: Høyre vil at flere skal få selge sterkøl: - Blir en krevende sak

– Dagligvarenæringen har i økende grad spist seg inn på markedet til servicehandelen uten at servicehandelen kan ta et jafs tilbake, sier han.

Han mener også KrF-politikeren tar feil når han sier økt tilgjengelighet gir økt forbruk.

– La oss minne Nettavisens lesere om at antall salgsbevillinger har gått opp år for år de siste ti årene, samtidig som konsum av øl og rusbrus per innbygger har gått ned, sier han.

– Men dette handler vel bare om at dere vil tjene penger?

– Vi er opptatt av sunne og lønnsomme servicehandelsbedrifter som gir trygge arbeidsplasser. Dette innebærer at næringen også i fremtiden må være lønnsom. Dagens regulering medfører en direkte konkurranseulempe på minst 13 milliarder kroner, sier Winkelman.