STORTINGET (Nettavisen Økonomi): Selv om migrantkrisen er over, mottar Europa 44 prosent flere asylsøkere enn før krisen, mens Norge mottar 78 prosent færre enn før krisen. Men hva er grunnen til den store forskjellen?

I 2015 og 2016 kom det rekordtall med asylsøkere og flyktninger til både Norge og Europa. Men siden kriseårene er overstått, har fortsatt Norge veldig lav asyltilstrømming.

2013 var det siste normalåret med asyltall før krisen oppsto, og Tyskland tok imot over 1,2 milioner asylsøkere i 2015-2016.

Les også: Full kok i Frp etter regjeringen henter hjem IS-kvinne: – Det er et svik

Kraftig nedgang for Norge

Hvis vi sammenligner 2018-tall med 2013 ifølge EU-databasen Eurostat, viser det at Norge er blant landene som har hatt desidert sterkeste nedgang i asyltallene. Mens andre land har hatt en kraftig økning.

– Ser vi på det store bildet, viser tallene at Europa i 2018 fikk 44 prosent flere asylsøkere sammenlignet med 2013. Norge fikk 78 prosent færre i 2018 sammenlignet med 2013, sier innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim (Frp).

Han mener det er feil når det han foraktfullt kaller «eksperter og forskere» sikter til internasjonale løsninger når de forklarer nedgangen i asyltallene til Norge.

– Disse tallene slår hull på mytene vi ofte blir fortalt fra forskere og såkalte eksperter på innvandringsfeltet, som hevder det ikke betyr så mye hvilke partier som har hånden på rattet i innvandringspolitikken, sier Helgheim.

Helgheim mener det har en sterk sammenheng med strengere asyl- og innvandringspolitikk.

– Men det er jo stengt hele veien opp gjennom Europa, det burde vel gå til fordel for Norge?

– Men det er ikke stengt hele veien. Sverige tar imot 10 ganger flere enn Norge. Det er ikke noe vanskeligere å komme hit, enn til Sverige, svarer Helgheim.

Les også: Afrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene

Helgheim mener det er mange som reiser til land som Frankrike og Sverige for å få opphold, selv om de ikke har krav på det – fordi kravene er slappere enn i Norge og for eksempel Danmark.

– Tror du Norge blir ansett for å være en av Europas strengeste land?

– Ja. Vi er blant Europas strengeste. Vi er blant dem som har gjort flest innstramninger, og det har bidratt enormt til reduksjonen av asylsøkere, sier han.

Les mer: Ny Frp-undersøkelse: Halvparten vil bytte ut Siv Jensen

Mener innvandring er klimaproblem

Helgheim etterlyser innstramninger i årene som kommer, og vil ikke åpne for klimaflyktninger, slik andre politikere har gjort.

– Det blir vel flere naturkatastrofer og mer tørke – skal ikke Norge ta sin skjerv?

– Nei, det gjør ikke det. Det siste tiåret har det aldri vært færre som har dødd i naturkatastrofer og ekstremvær. Det er en veldig positiv utvikling, som gjør at færre trenger å flykte grunnet klimaet.

Han mener andre politikere forsøker å «score billige poeng» ved å skremme folk med ekstremvær.

– Men hvis man aksepterer at klimaendringene er menneskeskapt, slik de fleste mener, så har vel Norge disproporsjonalt bidratt mye til det?

– Hvis Norge har bidratt mer til klimaendringene enn andre land, hadde det vært dobbelt feil å hente folk til Norge, sier han.

– Så du mener innvandring er et klimaproblem?

– Ja. Hvis du skal flytte mange mennesker fra et sted hvor de slipper ut lite, til et hvor man slipper ut mye mer – da blir det mye mer klimautslipp.

Les også: UDI: En høy andel takker nei til asyl i Norge

– Er det ikke trist at Mullah Krekar nå ser ut til å bli sendt ut av Norge, like etter dere gikk ut av regjering?

– Jeg skal nok juble like høyt når han sitter på et fly, uansett om vi er i regjering eller ikke, sier han og smiler bredt.

Sammensatt

Direktør i Utlendingsdirektoratet Frode Forfang har en helt annen forklaring på hvorfor asyltallene er lave, og mener dette henger sammen med langt mer enn norsk asylpolitikk.

– At asyltallene går ned i Europa samlet sett henger naturlig nok sammen med en serie tiltak som er innført etter høsten 2015. EU/Tyrkia-avtalen, stengningen av grensene på Balkan, indre grensekontroller mellom flere Schengen-land og generelle innstramninger i politikken i mange land, er blant de viktigste forklaringene, skriver Forfang i en forklaring.