Kreditthåndteringsselskapet Lindorff kommer nå med alarmerende tall om mislighold av strømregninger. I første kvartal i år var det i overkant av 14.000 inkassosaker. Til sammenligning var det litt i overkant av 12.000 saker i første kvartal 2018.

Gunnar Stavrum: Stans det ekstreme sløseriet - spar 110 milliarder i bompenger

Gjennomsnittlig beløp per inkassosak for misligholdte strømregninger i første kvartal rett i underkant av 5000 kroner. Til sammenligning var tilsvarende beløp rett i underkant av 4 000 kroner i første kvartal 2018.

På spørsmål fra Nettavisen Økonomi om utviklingen er dramatisk, svarer senioranalytiker Morten Trasti i Lindorff:

Ikke overraskende

- Jeg vil Ikke kalle dramatisk, det er mer en effekt av de strømprisene vi har sett. Det er ikke så veldig overraskende at spesielt husholdninger med stramme budsjetter først på høstparten merket at strømregningen gjennom vinteren blir vesentlig høyere. Vi antar at økte strømutgifter kom som en uforutsett økning i utgiftene for husholdningene.

Totalt hadde Lindorff 160 millioner kroner i inndriving i fjor fra folk som ikke klarte å betale strømregningen. De høye strømprisene utover fjoråret gjorde sitt til den negative utviklingen.

- Hva er de ytterste konsekvensene hvis man ikke gjør opp en strømregning?
- Vi mener strømregningen er en prioritert regning å betale. Det skyldes delvis konsekvensene ved ikke å betale. I ytterste konsekvens kan man skru av strømmen, men her er det en rekke forbehold, og det er det eventuelt kraftselskapene selv som må gjøre, svarer Trasti.

Strøm og telefoni verst

Spesielt på vinterstid er strøm et nødvendighetsgode alle må ha tilgang på. Inkassokrav for strøm og telefoni er for øvrig de to områdene hos Lindorff som har de største volumene.

- Dette er regninger de fleste nordmenn betaler enten hver måned eller hvert kvartal og er derfor de største produktgruppene til inkasso hos oss. Det er mange flere som betaler strømregninger enn de som har lån, påpeker Trasti.

- Hva tror du om inkassokravene fremover, nå som strømprisene har falt?
- Dette er sesongbetont, men det er vanskelig å si hva som skjer til sommeren og vinteren igjen. En god del husholdninger har mye gjeld fra før og har stramme budsjetter måned til måned. Uforutsette utgifter kan føre til andre typer problemer, sier senioranalytikeren.

Opp 25 prosent

Selv om strømprisen gikk noe ned i februar og mars, fortsatte altså inkassoveksten første kvartal 2019. Økningen er på 15 prosent sammenliknet med første kvartal 2018, mens gjennomsnittsbeløpet som gikk til inkasso, var hele 25 prosent større enn tilsvarende kvartal i fjor.

Trasti mener det henger sammen med at det tar noe tid før saker går til inkasso.

- Husholdningens etterspørsel etter strøm varierer forholdsvis lite med prisen sammenliknet med andre varer og tjenester. Dette kommer av at strøm i stor grad blir brukt til oppvarming. Forbruket varierer derfor mer med temperaturen enn prisen, sier han.

Strøm utgjør ifølge Lindorff trolig en større andel av månedlige utgifter utenfor de store byene. Det skyldes både fordi inntektene er lavere, men også fordi gjennomsnittlig boareal er større. Det øker strømforbruket.