I 2022 var 7691 solcelleanlegg knyttet til strømnettet. Det er en kraftig økning fra 2021 da tallet lå på 2413 anlegg. Samlet i 2022 hadde solcelleanleggene en effekt på 327 megawatt.

Det viser data fra Elhub som Nettavisen har fått gjennom NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

– Det tilsvarer en dobling av den nasjonale solcelleparken i løpet av 2022, sier Mikal-André Tvedt, avdelingsingeniør i Energi-og konsesjonsavdelingen i NVE, til Nettavisen.

NVE presiserer at tallene kun viser nettilknyttede anlegg som er registrert hos netteier – frittstående eller uregistrerte anlegg er ikke inkludert i dataene.

– Vil endre seg

– Det er en kraftig økning, sier Tvedt.

Likevel understreker Tvedt at det er ikke er en spesielt stor samlet effekt.

– Den samlede effekten er på størrelse med et middels vannkraftverk. Men den totale installerte effekten vil endre seg etter hvert som det bygges ut flere solcelleanlegg, sier han.

Antall solcelleanlegg i Norge har mer enn tredoblet seg fra 2021 til 2022. Likevel opplever totaleffekten bare en dobling.

– Et solcelleanlegg kan ha en effekt på et par kilowatt til flere megawatt, så det har med hvor store disse anleggene som blir installert er, sier Tvedt.

De aller fleste anlegget er under 20 kilowatt fortsatt, påpeker han.

Les også

Ole Erik Almlid har på vegne av NHO erklært krig mot de trygda

Starten på solcelle-eventyret

Men dette er også i ferd med å utvikle seg.

Her trekker han fram at flere større solkraftverk ønsker å etablere seg i tiden fremover.

– Jeg kan trekke fram et potensielt solkraftverk som kan komme, Øystadmarka solkraftverk. De ønsker å ha 150 megawatt i effekt.Noen av solkraftverkene ønsker allerede å bygge anleggene i 2024. Det tar ikke så lang tid å installere et solkraftverk. Hvis alt går etter planen til utbygger kan man se det i 2024 og 2025. Men det er viktig å presisere at vi ikke har behandlet konsesjonssøknaden enda.

Men som forbruker er det viktig å huske at Norge ikke er det mest solrike landet. Likevel finnes det én ting man kan gjøre for få mer ut av solcellene i vintermånedene:

– Man kan øke solkraftproduksjonen om vinteren ved å installere solcellene på fasaden av bygninger. Da får man brukt solen som står veldig lavt og utnyttet mer av dagen. Du får ikke mer energi, men du får flyttet produksjonen til ulike tider av dagen.

Merker interessen

Solcelleselskapet Otovo har merket interessen godt.

– Vi ser en voldsom interesse fra alle fylkene der det er nok sol til at solceller er lukrativt. Med forventning om vedvarende høye strømpriser i mange år fremover, er det mange muligheter for nordmenn til å spare gode penger, sier Silje Gjeraker, norgessjef i Otovo.


Ifølge selskapet har nesten 200.000 boligeiere undersøkt muligheten for solceller på taket sitt, og mottatt tilbud om installering fra Otovo.

– Viktigere med strømsparende tiltak

Storebrands forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand mener økningen er naturlig med tanke på energikrisen og strømprisene Norge står overfor.

– Det er flere som viser interesse for hvordan de selv kan produsere strøm eller ta andre energieffektive grep. Denne utviklingen vil nok fortsette, sier Tvetenstrand til Nettavisen.

Samtidig understreker Tvetenstrand at andre tiltak bør komme først i rekken.

– Solceller kan være en veldig god investering for de som har råd og mulighet til det, men det kanskje aller viktigste du gjør er strømsparende tiltak. Hvis du har vinduer som lekker, bruker du mer strøm. Mange bør tenke på å tette rundt vinduer og dører, eller skifte ut vinduer, og etterisolere boligen. Dette kan være store investeringer, men med langsiktig gevinst.