Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at passasjertransport med fly bidro mest til prisoppgangen i juni med prisøkning på 13,3 prosent. SSB skriver at fra og med juni tas faktiske priser for flyreiser i bruk på innenlandsreiser etter at disse har vært estimert i store deler av koronapandemien

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer falt derimot med 0,6 prosent fra mai til juni. Det er spesielt prisene på varegruppen brus og leskedrikker som faller i pris, etter fjerningen av avgiften på alkoholfrie drikkevarer fra og med 1. juli.

SSB skriver at fjerningen allerede kan være tatt høyde for av dagligvarebransjen. Nedgangen i juni var på 2,8 prosent.

Les også: Ellevill Norwegian-vekst: - De slår knockout på alle andre

Strømsjokk

Nettavisen har den senere tiden skrevet flere saker om den kraftige økningen i strømprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie ifølge SSB opp hele 68,7 prosent sammenlignet med juni i fjor.

Oppgangen må ses i sammenheng med det svært lave prisnivået gjennom fjoråret, og ifølge SSB også et generelt prispress i kraftmarkedet.

Konsumprisindeksen uten strømpris og nettleie steg bare med 1,1 prosent fra juni 2020 til juni 2021. Det betyr at de bidro til å trekke konsumprisene med hele 1,8 prosentpoeng i perioden.

Totalt steg prisene i foregående måned med 0,3 prosent. Fra juni 2020 til juni 2021 har prisene steget med 2,9 prosent. I mai falt prisene med 0,1 prosent.

Les også: Står vi på kanten til en ekstrem økonomisk krise?

Lavere enn ventet

Den underliggende prisstigningen - kjerneinflasjonen - var i juni opp med 0,4 prosent, 1,4 prosent på årsbasis. DNB Markets ventet her en oppgang på 1,6 prosent. Målet for Norges Bank over tid er å holde denne kjerneinflasjonen rundt 2 prosent. For tiden er altså prisstigningen godt under dette målet.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende den utviklingen i konsumprisene.