Gå til sidens hovedinnhold

Kraftig økning i strømprisene

Foreløpige strømpris-anslag for hele fjoråret viser omtrent en dobling fra året før.

Medregnet forbruksavgift på elektrisk kraft og merverdiavgift uten nettleie, var gjennomsnittlig strømpris i hele 2003 for husholdningene 61,6 øre/kWh, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Total pris for kraft og nettleie lå på hele 90 øre/kWh i fjor, basert på foreløpige tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Dette er en økning på 45,5 prosent fra 2002.

For en husholdning som bruker 20.000 kWh i året, økte de totale strømutgiftene fra rundt 12.000 kroner per år til cirka 18.000 kroner i 2003. Strømutgiftene per måned steg dermed fra 1000 kroner i 2002 til 1500 kroner i fjor.

Det var store forskjeller i pris mellom de ulike kontraktstypene i 2003. Husholdninger med variabel pris betalte i snitt mest i 2003. De som hadde kontrakter tilknyttet elspotprisen betalte noe mindre, mens husholdningene med fastpriskontraktene gikk vinnende ut.

Også industri og tjenesteytende næringer opplevde et prishopp på strømpregningen i fjor.

Reklame

Shoppingfesten fortsetter - Sjekk søndagens Black Weekend-salg