Prisene på brukte Obos-leiligheter har nå steget i fem måneder på rad, ifølge en pressemelding fra landets desidert største boligforvalter.

Ferske Obos-tall viser at i september var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-leiligheter i Oslo-området 64.699 kroner.

Hittil i år har Obos-prisene i Oslo-området steget med hele 8,4 prosent. På landsbasis er økningen ved utgangen av september på 7,2 prosent. Det seneste året er Obos-prisene opp med 5,3 prosent. Det er vanlig at boligprisene faller noe utover høsten.

Svak augustoppgang

Men ifølge Obos er det historisk uvanlig at prisene stiger i september. Boligforvalteren skriver at dette må ses i sammenheng med at Obos-prisene økte mindre enn vanlig i august.

I august vi år var prisoppgangen på 1,4 prosent.

Hvis vi ser på Obos-prisene i september de seneste årene, falt de med 2 prosent i fjor, med 0,9 prosent i 2017, men de steg med 1,3 prosent. Det skjedde imidlertid i det ville boligåret 2016 i hovedstaden, da boligprisene steg med over 20 prosent.

En viktig faktor som kan påvirke boligprisene fremover, er hva som vil skje med boliglånsforskriften. Finanstilsynet vil stramme inn reglene for utlån, ved blant annet å redusere maksimalt låneopptak fra 5 til 4,5 ganger inntekten.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos sier de i utgangspunktet tror på en stabil prisutvikling, eventuelt et svakt prisfall resten av året. Det er et helt vanlig sesongmønster.

Høyere enn vanlig

- Men frykt for innstramming i boliglånsforskriften fra neste år kan gi en midlertidig høyere etterspørsel og dermed høyere prisvekst enn vanlig. Grunnen er at mange kan ønske å fremskynde boligkjøpet for å få høyere lån, sier Monsvold.

Les også: Advarer Siv Jensen om boligmarkedet

Og i Oslo-markedet er altså prisoppgangen svært sterk. Denne oppgangen kan forsterkes de kommende årene, fordi det neste år bli lagt ut langt færre nye boliger i markedet enn i år. Obos peker samtidig på at befolkningsveksten i hovedstaden har tatt seg opp.

− Det er regulert få boliger, og igangsettingen av nye boliger har avtatt markant. Lav boligbygging vil isolert sett trekke prisene opp. En innstramming i boliglånsforskriften vil virke motsatt på kort sikt, men øker samtidig sannsynligheten for en sterkere prisoppgang på lengre sikt, mener Monsvold.

Les også: Skrekktall for Raymond Johansen i Oslos boligmarked

Bra fart

Hun mener den sterke prisoppgangen i Oslo, kombinert med en høy omsetning, viser at det er bra fart i Oslo-markedet spesielt. Sysselsettingsvekst og høyere lønnsvekst demmer opp for den seneste renteoppgangen fra Norges Bank.

Det negative er økt usikkerhet om utviklingen videre i norsk økonomi, blant annet som følge av lavere vekstutsikter i internasjonal økonomi.

- En innstramming i boliglånsforskriften vil kunne bidra til en boligprisnedgang. Dette vil i så fall slå raskt ut i lavere boligbygging, noe som øker risikoen for en rekyl i boligprisene om et par år igjen, sier Monsvold.