Gå til sidens hovedinnhold

Kraftig prisstigning på frukt og grønt

Prisene på matvarer trakk opp prisstigningen i april, og for frukt- og grøntvarer var det en kraftig prisstigning.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjort mandag morgen viser at prisene steg med 0,4 prosent fra mars til april. På årsbasis er prisene opp 0,8 prosent.

I mars var prisstigningen de seneste tolv månedene nede på lave 0,7 prosent etter et kraftig fall i strømprisene det seneste året. I april i fjor steg prisene med 0,4 prosent på månedsbasis, men med 2,9 prosent på årsbasis. En typisk apriloppgang de seneste årene har vært fra 0,2-0,4 prosent.

Les også: Tror kronen vil slå kraftig tilbake

5-6 prosent

SSB skriver at en største bidragsyteren til oppgangen var matvarer, som viste en prisøkning på 1,0 prosent fra forrige måned. Det var særlig økte priser på frukt og grønnsaker som førte til endringen, hvor økningen var på henholdsvis 4,7 og 5,9 prosent.

Noe av denne prisoppgangen skyldes den svake norske kronen, som har bidratt til at prisen på importerte jordbruksvarer steg 4,3 prosent fra mars til april 2020. For norske jordbruksvarer var prisoppgangen 0,5 prosent i samme periode. De seneste tolv månedene har matvareprisene steget med 4,4 prosent.

Prisene på husholdningsapparater, som blant annet omfatter typiske hvitevarer, steg samlet i april med hele 5,3 prosent. Under er det gjengitt prisstigningen for de ulike gruppene.

Ventet økning

Prisene korrigert for energipriser og avgiftsendringer, den såkalte kjerneinflasjonen (se nedenfor), steg med hele 1,1 prosent i april. På årsbasis var oppgangen 2,8 prosent. Det er en gode del over målet over tid på 2 prosent.

Nordea spådde i morgenrapporten at kjerneinflasjonen ville på årsbasis ville stige fra 2,1 prosent i mars til 2,4 prosent i april. I år var det ingen vanlig mellom supermarkedene i forbindelse med påsken, bankens eksperter venter derfor at høyere matvarepriser gir en solid løft til inflasjonen.

Nordea spår at vil holde seg godt over 2 prosent i 2020. Det skyldes høyere priser på importerte varer etter den massive svekkelsen av kronen.

Handelsbanken skriver i en kommentar til tallene, at gitt kronesvekkelsen, er det ikke urimelig å forvente at prisoppgangen på importerte konsumvarer vil ta seg gradvis opp. De kan stige med 4-5 prosent ved utgangen av året.

Veksten viktigst

Nettavisen Økonomi spurte sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse i forrige uke om dette målet var uviktig nå i disse koronatidene vi er inne i. Svaret var at det er det ikke, men nå handler det om å få i gang den økonomiske veksten.

Skulle for øvrig prisstigningen bli under 1 prosent iår, må vi tilbake til 2012 for å finne noe liknende. I 2019 steg prisene med 2,2 prosent. Norges Bank anslo i sin seneste rapport at prisene ville øke med 1,2 prosent i 2020.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

SSB har for øvrig endret de innbyrdes vektene i hvordan de regner ut prisstigningen. Det betyr at ulike vare- og tjenestekategorier vektlegges ulikt fra tidligere, som kan slå ut i prisstigningen.

Kommentarer til denne saken