Amerikanske Goldman Sachs er en av verdens ledende investeringsbanker. Det betyr at banken primært tjener penger på aksjer, valuta, renter og rådgivning, mye av de samme aktivitetene som DNB Markets og Nordea Markets driver med. 60 prosent av de totale inntektene i Goldman Sachs kommer fra USA.

Tallene for første kvartal viser at Goldman Sachs-konsernet hadde totale inntekter på 8,81 milliarder dollar. Med dagens valutakurser tilsvarer det om lag 75 milliarder norske kroner, men en nedgang på 13 prosent fra tilsvarende periode i 2018.

Ned 21 prosent

Nettoresultatet i årets tre første måneder har falt med 21 prosent til 2182 millioner dollar, nærmere 19 milliarder kroner. Det er likevel bedre enn det samtlige analytikere ventet, ifølge en sammenstilling fra Yahoo Finance.

Goldman Sachs er rangert som nummer en i verden innenfor oppkjøp og fusjoner, og dette området stod for om lag en tredjedel av resultatet. Investeringsbanken opplyser at inntektsnedgangen primært kommer fra utlån og tjenester mot storkundene.

Totale midler under forvaltning utgjorde ved utgangen av første kvartal i år 1600 milliarder dollar, godt over 13.000 milliarder kroner. Det er om lag halvannen gang så mye som vårt hjemlige oljefond, men forskjellen er at Goldman Sachs i stor grad forvalter midler for eksterne kunder.