Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at prisene (KPI) i Norge i mars falt med 0,3 prosent.

- Dette er den største nedgangen målt i en mars-måned for KPI siden 2003 ifølge førstekonsulent Trym Kristian Økland i SSB i en pressemelding fredag morgen.

Det var særlig prisutviklingen på strøm og matvarer som bidro til nedgang i månedsendringen. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt med 9,8 prosent mens matvarer viste en nedgang på 0,8 prosent i mars. Det skyldes blant annet som følge av tilbud på typiske påskevarer.

Les også: Hudfletter strømleverandørene: – Differansen putter de i egen lomme

Klart høyere

Strømprisene er likevel 37 prosent høyere nå enn for ett pr siden. Og det er ikke alle varer som faller, nedgangen i konsumprisene ble dempet av prisoppganger på klær og skotøy, i tillegg til møbler og annet interiør.

Prisen på klær og skotøy steg 2,5 prosent etter vintersalget. Det er vanlig med et prishopp i mars for disse varene.

Gruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler viste prisøkning på 4,5 prosent i mars. Disse varene fortsatte dermed oppgangen fra salget i januar.

Derimot var det et kraftig prisfall i de estimerte flytakstene på innenriksflyginger, som bidro med en nedgang på 16,9 prosent. Det var også en klar prisnedgang på andre tobakksprodukter, hovedsakelig snus. Prisene her er ned 13,1 prosent de seneste tolv månedene, som må ses i sammenheng med avgiftsreduksjoner fra nyttår.

Les også: Krisetall for Norges største kleskjeder i 2020

Kronestyrking

De seneste tolv månedene er den totale prisoppgangen på 3,1 prosent. Prisstigningen er på vei nedover, fordi kronen har styrket seg, slik at de importerte varene blir relativt billigere.

DNB Markets skriver i sin morgenrapport at de forventer at samlet inflasjon vil falle noe, hovedsakelig som følge av lavere strømpriser i mars.

Men strømpriser har ingen effekt på kjerneinflasjonen (se nederst), som de spår vil uendret på 2,7 prosent, som stemte. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn Norges Banks prognoser, men ifølge Handelsbanken i tråd med markedsforventningene. Kjerneinflasjonen steg med 0,3 prosent fra februar til mars.

Les også: Kraftig prisoppgang for sjøhytter i vente – meglere skrur opp prisene

Vanlig mål

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene. Det er denne kjerneinflasjonen som Norges Bank styrer sin pengepolitikk etter.

Målet er at kjerneinflasjonen over tid skal ligge på rundt 2 prosent. En høyere prisstigning enn det gir isolert sett fare for renteøkninger.