SULDAL (Nettavisen Økonomi:) I Norges største kraftkommune styrer Gerd Helen Bø (Sp) med stødig hånd. Da strømprisene økte og økte gjennom høsten, ble politikerne bekymret for hvordan lavinntektsfamilier i kommunen skulle klare å betale regningene.

Løsningen ble en høyst uvanlig ordning: Familier med brutto lønnsinntekt på inntil 600.000 kroner kunne søke om hjelp på 10.000 kroner. Det samme kunne enslige som tjente 400.000 kroner eller mindre.

Gjennom høsten og vinteren har millionene rent inn i kommunekassen til Suldal kommune. North Sea Link gir kommunen 23 millioner kroner i eiendomsskatt hvert eneste år fremover. I tillegg tjener kommunen betydelige summer i konsesjonsinntekter.

Se videointervju med Suldal-ordfører Gerd Helen Bø (Sp) under:

Les mer: NVE-sjefen ber nordmenn forberede seg på langvarig strømkrise

– Smaker ikke godt

Da skulle det bare mangle at innbyggerne fikk hjelp i en vanskelig situasjon, ifølge ordføreren.

– Å sitte og se på at vi selger strøm på spotpris til gode penger, samtidig som våre innbyggere har høye strømpriser, det smaker ikke godt, sier ordfører Bø.

Suldal kommune opplyser til Nettavisen at overkant av 200 husholdninger har søkt om støtte.

Søkerne må være folkeregistrert i Suldal per 1. desember i fjor, og søkerne trengte ikke å legge frem annen dokumentasjon enn skattemeldingen for 2020, lønnslippen eller NAV-utbetalingen for desember 2021, samt kopi av siste strømregning.

Les mer: Opprør mot utenlandskablene: Regjeringen vil gå i dialog med EU og Storbritannia

Tett i tett med vannkraftverk

Kraftkommunen med 3.774 innbyggere har en årlig kraftproduksjon på nesten 7.000 GWh, blant annet fra Kvilldal vannkraftverk, som er Norges største. I Suldal ligger også Blåsjø, som er Norges største vannmagasin målt i energiinnhold.

Totalt finnes det 47 kraftverk i drift i Suldal, medregnet småkraftverk (tall fra 2017). Omtrent åtte prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge kommer fra Suldal.

Inntektene til Suldal kommune kommer på kraften på flere måter:

  • Naturressursskatt
  • Eiendomsskatt
  • Konsesjonsavgift
  • Verdien av salg av konsesjonskraft

Med konsesjonskraft får Suldal tilgang til billig strøm som kommunen kan selge på spotmarkedet. Nå får altså innbyggere med lav inntekt nyte godt av å bo i en kraftkommune.

– Vi håper at dette kan være et positivt tiltak, sier ordfører Bø.

Les mer: Slik jobbet staten for nye strømkabler som ville gi dyrere strøm