Eiendomsmegleren er selgerens mann, og bør ikke fastsette verdien på boligen din, mener takstmennene. Takstmannen har ikke kompetanse til å fastsette verdien, mener eiendomsmeglerne.

I en fersk undersøkelsen foretatt av TNS Gallup på oppdrag fra Norges TakseringsForbund (NTF) sier nordmenn at de foretrekker at verdien på boligen fastsettes av en nøytral takstmann.

- Takstmannen står på siden av selve transaksjonen. Han er nøytral i forhold til kjøp og salg, sier administrerende direktør Arne M. Støbakk i NTF til Nettavisen.

- Undersøkelsen bekrefter at folk flest verdsetter den fagkunnskap og objektivitet som kjennetegner takstmennenes vurdering av verdi og tilstand, sier Støbakk.

Et klart flertall av de spurte sier at de foretrekker at verdien settes av en takstmann de velger selv dersom de skulle solgt en bolig.

- Det er gledelig at så mange som 60 prosent foretrekker dette, selv om det vanlige hittil har vært at takstmannen engasjeres via eiendomsmegleren. Det er en praksis vi ønsker å snu, og dette synet har altså støtte også blant boligkundene, sier Støbakk.

I byer som Oslo og Bergen er det nesten utelukkende eiendomsmegleren som bestiller takst. Dette bidrar til å gi eiendomsmegleren for stor kontroll med bolighandelen, mener takstmennene.

Om kort tid sender Takstlovutvalget sine forslag ut på høring. De skal blant annet ta stilling til om tilstandsrapport bør være obligatorisk ved bolighandel, og hva en slik rapport bør inneholde.

Ikke uventet har eiendomsmeglerne et annet syn på hvem som bør fastsette verdien ved et boligsalg.

- Takst som verdivurdering har ikke noe særlig verdi, sier Finn Tveter i Norges Eiendomsmeglingsforbund.

SELGE BOLIG? Velg og vrak blant 200 meglere

MINRENTE: Få det beste boliglånet

Han synes det er helt greit at takstmannen står for den tekniske vurderingen av boligen, men mener megleren er bedre skikket til å fastsette verdien.

- Han sitter jo med fingeren i puddingen, sier Tveter, og fremholder at mange takstmenn ringer megleren for å få greie på prisnivået lokalt når de skal fastsette en verditakst.

Takstmannen har høyest tillit av de fagfolkene som er involvert i en bolighandel, viser undersøkelsen, ifølge NTF. Det er særlig takstmannens nøytralitet og kompetanse som verdsettes høyt når nordmenn blir bedt om å vurdere de ulike aktørene de møter som kjøpere eller selgere av en bolig.

Foretrekker takstmann
Tilliten er høyest til takstmannen både i befolkningen generelt og blant dem som har egne erfaringer gjennom en bolighandel.

Kjøperne er den gruppen som stoler aller mest på takstmannen. Her ligger 85 prosent av svarene i den øvre halvdel av en skala fra 1 til 6 som rangerer tilliten fra meget lav til meget høy. Bare 30 prosent plasserer eiendomsmeglerne i de samme kategoriene.

– Det er ikke så overraskende at tilliten til den nøytrale kompetansen vi representerer uttrykkes aller sterkest hos kjøperne. Like fullt mener vi at den tjener alle parter i en situasjon der store verdier skifter eier og mange føler betydelig usikkerhet, sier Støbakk.