Gå til sidens hovedinnhold

Kredittilsynet får politimakt

Kredittilsynet kan på flere områder komme til å opptre som vanlig politi. Et nytt EU-direktiv øker tilsynets makt.

Det såkalte «markedsmisbruksdirektivet» er til høring hos Kredittilsynet og Oslo Børs. De største endringene for Norges del ligger i økt bruk av sanksjonsmidler for Kredittilsynet. På flere områder kan tilsynet komme til å opptre som politi.

- Kredittilsynet gis blant annet anledning til å bøtelegge overtredelser. Det vil typisk være mindre alvorlig overtredelser som brudd på meldeplikten, sier avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Kredittilsynet til dn.no.

I dag må slike saker til politiet eller domstolen. Det nye direktivet gir Kredittilsynet økt makt til å utføre ransaking av mistenkte.

Direktivet vil gjelde 27 europeiske land.

Reklame

Gjør kupp: Sportsbutikkene tømmer lagrene for vintervarer