Gå til sidens hovedinnhold

Kredittilsynet tilfreds med bank-ja

Direktør i Kredittilsynet, Bjørn Skogstad Aamo, er tilfreds med at Konkurransetilsynet har lagt veien åpen for den nye storbanken.

- Kredittilsynet ser positivt på at Konkurransetilsynet og DnB og Gjensidige NOR er blitt enige om tiltak som gjør at Konkurransetilsynet kan akseptere fusjonen mellom de to finanskonsernene, uttaler Skogstad Aamo i en pressemelding.

Tiltakene synes ikke å være til hinder for at det kan etableres en sterk norsk finansgruppe, slik Kredittilsynet la vekt på i sin tilråding til Finansdepartementet 29. august, mener Skogstad Aamo.

Kredittilsynet forventer en redegjørelse fra de to søkerbankene tidlig neste uke om de økonomiske og andre virkningene av de vilkårene som Konkurransetilsynet har satt.

- På dette grunnlaget regner vi med å kunne utforme en tilleggstilråding til Finansdepartementet i konsesjonssaken i løpet av neste uke, sier Skogstad Aamo.

Reklame

Kurs: Slik handler du Bitcoin