Gå til sidens hovedinnhold

Krevde fast ansettelse i Aleris: Knusende nederlag i retten

Ingen av de 24 konsulentene som saksøkte Aleris for over 30 millioner kroner, vant saken fullt ut.

I fjor gikk 24 konsulenter til søksmål mot landets største private aktør innen helse og omsorg Aleris Ungplan & BOI (nå Stendi).

De jobbet på oppdrag som selvstendig næringsdrivende i flere av Aleris' omsorgsboliger på Østlandet, men hevder at de reelt sett er fast ansatte.

Konsulentene krevde i tillegg til fast ansettelse, etterbetaling for lønn, overtid, feriepenger og pensjon på 33 millioner kroner til sammen, ifølge Fagforbundet, som står bak omsorgsarbeiderne.

Les også

Blar opp 2,6 milliarder for Aleris

Gikk seirende ut

Nå har Oslo tingrett konkludert med at Aleris vant saken mot 11 av de 24 konsulentene. Heller ikke de resterende 13 omsorgsarbeiderne vant saken fullt ut eller fikk medhold «i det vesentlige». Fire av konsulentene fikk dom på fast ansettelse.

Av det totale erstatningskravet på 33 millioner kroner, måtte Aleris betale ca. 1,1 millioner kroner til 12 av saksøkerne, men partene måtte bære sine egne sakskostnader.

Tingretten mente også at det er vanskelig å se spor av at konsulentbruken har vært økonomisk motivert fra Aleris side.

- Bevisførselen gir ingen støtte for påstandene om det, eller for at Aleris har hatt et ønske om å slippe unna stillingsvernet, heter det i dommen.

- Dissens

Det var særlig momenter som «personlig arbeidsplikt, ledelse og kontroll og de strukturelle svakhetene som talte for at konsulentene var arbeidstakere». Momentene som talte i mot et arbeidsforhold var «ønsket om å være oppdragstaker og ikke ansatt, honorarenes størrelse, fleksibilitet og frihet og andre oppdrags- og arbeidsforhold».

- Rettens medlemmer har til dels vektet de ulike momentene ulikt. For enkelte av saksøkerne har retten delt seg i et flertall og i et mindretall, slik at det er dissens om konklusjonen, kommer det frem i dommen.

Videre kom retten frem til 11 av de 24 konsulentene i realiteten var arbeidstakere, men Aleris ble likevel langt på vei helt eller delvis frifunnet fra konsulentenes krav.

- Gikk politikk i saken

Aleris vil nå sette seg grundig inn i tingrettens konklusjon, det skriver selskapet i en pressemelding.

- Dommen har gitt oss rett i de prinsipielt viktige spørsmålene. Blant annet har Oslo tingrett slått fast at det ikke er belegg for å si at Aleris Ungplan & BOI AS har hatt noen økonomiske motiver for å bruke selvstendig næringsdrivende konsulenter, uttaler Aleris advokat Eirik Edvardsen i advokatfirmaet Sands, i meldingen.

Utover det har ikke selskapet noen ytterligere kommentarer på det nåværende tidspunkt.

I Aleris´ sluttinnlegg til Oslo tingrett, kommer det frem at Fagforbundet skal ha finansiert søksmålene til konsulentene.

- Fagforbundet har brukt saken aktivt i media, samt overfor oppdragsgivere og andre, til å skape oppmerksomhet om deres politiske synspunkt knyttet til bekjemping av private leverandører innenfor helse- og omsorgssektoren.

Dette er et legitimt politisk standpunkt, men AUB er av den klare oppfatning at en slik politisk kamp skal føres utenfor domstolene, het det i sluttinnlegget.

- Veldig skuffet

- Dommen er på 217 sider og det er gjort et stort arbeid fra domstolens side. Jeg har ikke hatt tid til å lese dommen nøye ennå, men vi er jo veldig skuffet. Selv om vi vinner frem på enkelte området, så er det i hovedsak en skuffende dom. Det er veldig kjedelig for klientene som har tatt en tøff kamp, sier konsulentenes advokat Kjetil Edvardsen.

Aleris-rettssaken skal ha vært den største rettssaken Fagforbundet har tatt på seg.

Tidligere i år tok advokaten til ordet for at det er selve bærebjelken i trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv som stod på spill.

- Det må en etablert og stor fagforening til for å løfte dette. Det finnes nok andre LO-forbund som kunne tatt en slik rettssak, men man må ha både økonomiske muskler, personell og kapasitet. Det er enormt kostbart, og vi blir møtt med et voldsomt apparat fra motparten, uttalte Edvardsen på forbundets egne nettsider.

Les også

Fagforbundet ber om etterforskning av Aleris

Avviste politianmeldelse

Konflikten tilspisset seg da Fagforbundet politianmeldte helsegiganten for mulig arbeidsmiljøkriminalitet og en rekke andre forhold i fjor. Men Økokrim avviste anmeldelsen.

I brevet fra Økokrim kom det frem at hverken Skatteetaten eller Arbeidstilsynet ut fra sin befatning med og kjennskap til saken, hadde funnet grunn til å be om noen politietterforskning. Heller ikke Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde funnet grunn til å foreta tilsynsmessig oppfølging av saken.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken