– Vi kommer til å kreve tilbakebetaling for medlemmene våre.

Det sier Karina Veum, ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, fagforeningen som organiserer Tusenfryd-ansatte.

Forbundet er i dialog med Tusenfryd etter Nettavisen-avsløringer om dårlige arbeidsvilkår til unge sommervikarer på Tusenfryd.

Blant annet har Tusenfryd betalt sesong-ansatte ungdom mindre feriepenger og overtidstillegg enn de har krav på, hevder fagforeningen.

Ikke enige

Veum opplyser at partene så langt ikke har kommet til enighet.

Fagforeningen er tydelig på hva de vil kreve av Tusenfryd: etterbetaling for sine medlemmer.

– Er det snakk om etterbetaling av både feriepenger og overtidsbetaling?

– Det er snakk om tilbakebetaling av alt vi mener de har fått for lite de siste tre årene. Tre år er grensen foreldelsesloven setter, sier Veum til Nettavisen torsdag ettermiddag.

Hun har per nå ikke oversikt over hvor mange medlemmer dette gjelder for.

Veum sier at de ikke kan kreve etterbetaling for andre enn de som er medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund. Det skyldes at det ikke lenger er kollektiv søksrett som gir dem mulighet til å kreve det på vegne av alle ansatte.

Silje Myrseth, HR-sjef på Tusenfryd, sier til Nettavisen at de har en tett dialog med forbundet, men ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Har du en historie om et arbeidsforhold eller en arbeidskontrakt du ønsker å dele? Ta kontakt med nina.lorvik@nettavisen.no eller lena-Christin.Kalle@nettavisen.no.

Får ikke det de har krav på

«Bjørn» (18), som Nettavisen har snakket med, har signert en kontrakt hvor det står at han får 40 prosent overtidsbetaling. Det er et brudd på Tusenfryds eget avtaleverk ifølge Veum. Hun har tidligere uttalt til Nettavisen at Tusenfryd har forpliktet seg til 50 og 100 prosent overtidstillegg i tariffavtalen de tegnet med dem for 21 år siden.

LOs ungdomssekretær, Sindre Hornnes, har tidligere uttalt til Nettavisen at selv om arbeidsmiljøloven krever en minstesats på 40 prosent overtidsbetaling, er det reglene i tariffavtalen med Norsk Arbeidsmandsforbund fra 2001 som gjelder. Avtalen trumfer arbeidsmiljøloven, opplyser Hornnes.

Når det gjelder feriepenger, påpeker forbundet at satsene er lavere enn det som er avtalt i tariffavtalen. Regelverket fastslår at «Bjørn» har krav på 12 prosent i feriepenger, men i kontrakten står det 10,2 prosent. Her får «Bjørn» i så fall mindre enn det han har krav på.

– Vi ser at det er gjennomgående på arbeidsplasser med høyt volum av unge arbeidstakere og sesongarbeider at de i større grad opplever brudd på lovverket. Det er derfor ekstra viktig at de får vite om hvilke rettigheter de har, og at de melder seg inn i fagforeningen, sier Hornnes.

Les også: Tusenfryd krever voksenbillett for femåringer: – Bomtur, sier småbarnsmor

Får halv lønn i tre dager

Lønna til sesongarbeiderne er også lav, og ligger rett over 100 kroner timen, men under opplæringstiden (24 timer med obligatorisk opplæring hver sesong) får ungdommene halv lønn. Og når været er dårlig, kan de som har møtt på jobb bli sendt hjem med én times lønnskompensasjon.

Samtidig har ungdom Nettavisen har snakket med, fortalt at de ofte ikke vet når de har pause. Deler av pausen må brukes til å gå til og fra pauserommet, dermed blir den egentlige pausen langt kortere enn halvtimen som blir trukket fra lønna. De opplyser at enkelte ledere legger til noen minutter, men at det ikke dekker opp for at de likevel bruker en ubetalt pause til å gå gjennom parken.

Det er over 700 sesongarbeidere ved Tusenfryd hver sesong, og de jobber fra april til oktober.