Gå til sidens hovedinnhold

Krever tiltak mot ledighet blant unge

Arbeidsledigheten blant de under 30 år har økt dramatisk det siste året. Nå krever Studentenes Landsforbund strakstiltak.

Tall fra Aetat viser at arbeidsledigheten blant personer under 30 år med mer enn fire års utdannelse har steget med 44 prosent det siste året.

Studentenes Landsforbund (StL) krever at det settes inn tiltak for å styrke unge akademikeres muligheter på arbeidsmarkedet.

- Tilbudene til etter- og videreutdanning må styrkes slik at flere som er i jobb benytter seg av slik tilbud. Dette vil skape muligheter for at nyutdannede med friske tanker og oppdatert fagkunnskap kan tre inn i deres stillinger midlertidig, sier leder i StL, Anne Marte Klubbenes i en kommentar.

Hun foreslår også at det tilføres midler til trainee-stillinger i det offentlige og at yrkesveiledningen styrkes.

- Det er billigere for samfunnet å opprette stillinger tilpasset nyutdannede enn å la disse gå arbeidsledige. Samtidig er det viktig å styrke yrkesveiledningen til de som nettopp er ferdig utdannet eller er i slutten av studietiden. Jobbsøkerkurs og støtte til å opparbeide kompetanse som arbeidslivet etterspør kan være gode virkemiddel, mener hun.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem