I separate meldinger onsdag skriver Equinor og regjeringen at det tas grep for å møte behovet for gass i Europa.

Bakgrunnen er at Europa vil kutte behovet for russisk gass med to tredjedeler innen året er omme. Da er kontinentet helt avhengig av at Norge bidrar med stabilt høye leveranser i årene fremover.

Justerte produksjonstillatelser på feltene Troll, Oseberg og Heidrun gjør at det høye produksjonsnivået fra norske gassfelt fra vinteren kan fortsette til sommeren.

  • Det betyr at gasseksporten fra Heidrun-feltet i Norskehavet kan øke med 0,4 milliarder kubikkmeter i 2022.
  • Oseberg-feltet i Nordsjøen kan eksportere rundt én milliard kubikkmeter gass mer i perioden frem til 30. september.

I tillegg betyr justeringen at selskapene kan øke produksjonen på Troll-feltet i Nordsjøen med inntil én milliard kubikkmeter gass dersom det blir produksjonsbortfall på andre felt i området som eksporterer gjennom Kollsnes prosessanlegg.

Les mer: Vanvittig inntjening for Equinor: Tjener over én million i minuttet

Økningen dekker energibehovet for 1,4 millioner europeere

— Feltene på norsk sokkel produserer så mye gass de kan, eller helt nær dette. Selskapene gjør kontinuerlig vurdering av hvilke muligheter de har i sin felt-, funn- og leteportefølje for lønnsom fremtidig gassproduksjon. For oss er det viktig å legge best mulig til rette for at selskapene kan opprettholde dagens høye produksjon også fremover, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

1,4 milliarder kubikkmeter gass dekker gassbehovet for rundt 1,4 millioner europeiske husholdninger i løpet av et år.

Disse vedtakene vil ikke øke den samlede daglige eksporten av gass fra norsk sokkel vesentlig, men gjøre at dagens høye leveransenivå kan fortsette.

Equinor melder samtidig at selskapet har besluttet å utsette revisjonsstanser på Oseberg-feltet fra mai til september i år for å fremskynde produksjonen. Dette etter en grundig vurdering av anleggenes tekniske integritet, ifølge olje- og gassgiganten.

– I denne veldig krevende situasjonen gjør vi det vi kan for å kunne levere mest mulig til kundene våre slik at de kan forsyne husholdninger og bedrifter med gass, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

Les også: Fredrik Solvang stilte politikerne til veggs om bensinprisene: - Da blir bensinen umiddelbart åtte kroner billigere

Dette er tiltakene

  • Oseberg: Planlagte revisjonsstanser på fire plattformer på Oseberg-feltet utsettes fra mai til september 2022. Dette vil gi fremskyndet produksjon fra september til mai på i underkant av 500 millioner kubikkmeter gass.
  • Regjeringen har også godkjent Equinors søknad om en mer fleksibel produksjonstillatelse på Oseberg for 2022. Det betyr at feltet kan produsere for full maskin, og dermed øke gasseksporten med cirka én milliard kubikkmeter frem mot 30. september.
  • Troll: Regjeringen har godkjent Equinors søknad om å utvide produksjonstillatelsen på Troll-feltet til 38 milliarder kubikkmeter gass. Det er en økning på én milliard kubikkmeter, eller rundt tre prosent. Økningen skjer kun dersom det blir bortfall av produksjon fra andre produserende felt.
  • Heidrun: Regjeringen har godkjent at Equinor kan øke produksjonen av gass med 0,4 milliarder kubikkmeter i 2022 - som innebærer en økning på cirka 30 prosent.

I tillegg vil produksjonen på Melkøya komme i gang igjen fra midten av mai, etter brannen i 2020. Hammerfest LNG-anlegget bidrar med seks milliarder kubikkmeter gass årlig fra Barentshavet.

Les mer: Dette skriver avisene om norsk økonomi onsdag 16. mars