Nå stenger den kraftindustrien ovn etter ovn, og resultatet er et dramatisk fall i strømforbruket her i landet.

- Kraftforbruket i industrien vil reduseres med syv TWh og nivået blir det laveste siden 1982, går det fram av en undersøkelse Norsk Industri har gjort blant sine medlemmer.

Kraftoverskudd
Norge har solgt energi til nabolandene den siste tiden, og en av årsakene er kraftig reduksjon i strømforbruket fra den kraftkrevende industrien.

Et fall på syv terrawattimer, tilsvarer en femtedel av alt strømforbruk i norske husholdninger.

Strømmen kraftindustrien ikke bruker vil være nok til å varme opp rundt 430.000 norske hjem.

Minstrøm: Bytt strømleverandør og spar tusener

Billigere strøm
For husholdningene er strømoverskuddet godt nytt. Første kvartal var strømprisen 20 prosent lavere enn siste kvartal i fjor.

Men fall i forbruket i industrien betyr ikke at forbrukerne øyeblikkelig får prisfall. For også produksjonen av kraft er redusert med nær 11 prosent fra samme måned i fjor.

Ved utgangen av mars var vannmagasinene mindre fylt opp enn normalt.

Dessuten har vi økt nettoeksporten til utlandet kraftig.

Skrur av maskiner
For industrien er like fullt forbruket av strøm kraftig redusert. Den kraftintensive industrien brukte 14,1 prosent mindre elektrisitet første kvartal i år, men treforedling brukte 21,1 prosent mindre enn i fjor.

- Nedgangen i elektrisitetsforbruket har sammenheng med et markert fall i produksjonen i disse sektorene. Dette skyldes betydelig lavere etterspørsel fra utlandet som følge av finanskrisen, skriver SSB.

Spår dystre tider
Norsk Industri ser få lyspunkter. Det største fallet i elforbruket kommer fordi Hydro legger ned Søderbergdelen av aluminiumsverket på Karmøy (2,2 TWh). Den øvrige reduksjonen kommer fra 25 andre energiintensive bedrifter.

- Det er størst nedgang innen ferrolegeringer, mens produsentene av kjemiske råvarer har en stabil utvikling i aktiviteten. Produsenter av aluminium og dem innen treforedling har også vesentlig lavere forbruk av kraft, skriver Norsk Industri.

Den kraftintensive industrien solgte i fjor varer for 100 milliarder kroner til utlandet.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:
Minstrøm: Bytt strømleverandør og spar tusener.
Minrente: Bytt bank gratis og spar 5000 kroner i året.
Mittoppdrag: Få tilbud fra håndtverkere.
MinKreditt: Finn det billigste forbrukslånet
Meglerguiden: Finn billigste og beste boligmegler
(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere).