Torsdag presenterer regjeringen en krisepakke for oljenæringen og anslår likviditetsbidraget å være til 100 milliarder kroner.

- Dette kan gi oljenæringen et likviditetsløft på 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

- Tar vi ikke vare på disse arbeidsplassene nå, risikerer vi å tape mye av det vi har investert i kunnskap og kompetanse i årene bak oss, sier statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen torsdag.

Skatteregning senere

Regjeringen sørger for at skatteregningen kommer senere for næringen og vil på den måten bidra til bedring av likviditeten i selskapene.

- Det gir selskapene mulighet til å gjennomføre flere investeringer, sier Sanner.

Likviditetseffekten av skatteendringene er beregnet til å bety 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021. Virkningen framover vil avhenge av hvordan selskapenes investeringer utvikler seg.

- Dette vil dempe fallet

- Vi må fortsatt forvente at oljeinvesteringene vil avta fremover, men med dette forslaget vil ikke nedgangen skje så raskt. Det betyr at vi bevarer arbeidsplasser og verdifull kompetanse. Dette vil dempe fallet, ikke hindre omstilling, sier Sanner.

Regjeringen går også inn med en grønn omstillingspakke for næringslivet. Den består blant annet av økte bevilgninger til Enova, mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, og økt bevilgning til grønn skipsfart.

Detaljene i den grønne omstillingspakken vil komme samtidig med at regjeringen legger frem en tiltakspakke for veien ut av krisen, i slutten av mai.

Koronakrisen har ført til at prisen på CO2-utslipp har falt, fordi den europeiske kvoteprisen har sunket.

– For KrF er det avgjørende å redde arbeidsplasser og sikre den kompetansen som skal gjennomføre det grønne skiftet. Ved å øke CO2-prisen som motvekt til lavere kvotepris legger vi opp til at operatørene skal stå overfor tilnærmet samme utslippskostnad som før krisen. Dette bidrar til å opprettholde de økonomiske insentivene til elektrifisering av sokkelen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Bestilling fra Stortinget

Støttepakken kommer som svar på en bestilling fra Stortinget der regjeringen ble bedt om å «vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri».

Statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og finansminister Jan Tore Sanner deltar på pressekonferansen om støtte til omstilling for olje- og gassnæringen.