Etter en lang natt med forhandlinger er det enighet om å legge til mye i regjeringens krisepakke som ble lagt frem fredag.

Etter statsminister Erna Solberg la frem en krisepakke på 6,5 milliarder kroner med i stor grad utsatt skatte- og avgiftsløsninger har både Ap, Sp, SV og Frp vært enig om at det trengs sterkere lut. Mandag morgen ble det enighet med Høyre om endringene.

Les mer: Dramatisk i finansmarkedet: Om kort tid setter Norges Bank norske renter til null

Tilleggene til krisepakken

Tiltakene Stortinget ble enig om kommer som et tillegg til krisepakken fra regjeringen på 6,5 milliarder kroner. Les mer om denne her.

  • Folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.

  • Etter permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G

  • En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 4 og omsorgspenger fra dag 4.

  • Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.

  • Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles.

  • Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.

  • Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.

  • Private flyplasser, som i Torp og Haugesund, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter.

  • For dem som mottar sosiale ytelser, blir aktivitetskravet lagt på is inntil videre.

  • Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.

Les mer: 100 milliarder kroner i krisepakke for næringslivet

– Nå står vi sammen

Innbetalingen av merverdiavgift med forfall 15. april, som utgjør store summer for bedrifter, blir utsatt.

– Det at vi gjør det med tilbakevirkende kraft fra 1. januar betyr at drosjeeieren som har betalt inn moms fra januar, får igjen penger, sier Vedum.

Innbetaling av andre termin forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april blir også utsatt. Lav momssats blir også senket til åtte prosent.

Aktivitetskrav for sosiale ytelser, som har vært en viktig sak for Høyre og Frp, settes i bero inntil videre.

– All politikk handler om folk og deres liv. Drosjesjåføren, frisøren, industriarbeideren og andre arbeidsfolk som hadde trygge inntekter for bare en uke siden, opplever nå stor usikkerhet. Tiltakene i dag vil hjelpe dem og norske bedrifter som allerede står i en veldig krevende situasjon, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Les mer: Kraftig rentekutt i USA - Trump jubler

Artikkelen fortsetter etter målingen.

NHO: Godt fornøyd

Det er ventet en permitteringsbølge i norsk arbeidsliv den kommende tiden. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gikk i helgen ut med at 79 prosent av bedrifter i en undersøkelse vurderer å permittere ansatte.

NHO-sjef Ole Erik Almlid har dermed bedt om kraftigere tiltak. Etter mandagens pressekonferanse er han godt fornøyd.

– Et samlet storting har gått foran og har vist det politiske lederskapet vi trenger i denne krisen. NHO er glade for at politikerne har lyttet og forstått bedriftenes alvorlige situasjon, sier han til NTB.

Han var ikke fornøyd med regjeringen krisepakke som ble fremlagt fredag, og mener at samlingen på stortinget mellom alle partiene har vist at det vil bli enklere å håndtere krisen i tiden fremover.

– Denne helgen vist hvordan norsk politikk og trepartssamarbeidet fungerer på sitt beste. Denne samlingen vil få betydning for vår evne til å håndtere krisen fremover, sier Almlid.

Allerede har konsekvensene av koronaviruset begynt å slå innover norsk økonomi. SAS har permittert 10.000 ansatte.

Det er ikke bare i Norge det kommer kraftige økonomiske konsekvenser. I USA gikk sentralbanken ut med et ekstraordinært rentekutt søndag, og setter styringsrenten til nær null.

– Umulig å forutse sluttregningen

Krisepakkene som er lagt frem vil koste mye penger. Men det er foreløpig ingen som har en fasit for sluttregningen.

– Det å komme med et fasitsvar på det tallet akkurat nå, er umulig. Vi vet ikke hvor mange som blir rammet av dette koronautbruddet, sa finanspolitisk talsmann Mudassar Kapur i Høyre til NTB.

– Men dette kommer til å koste penger, sier han.