Gå til sidens hovedinnhold

Krisepakken fra Frp

Partiet var ikke inkludert da de borgerlige la fram sine forslag forrige uke. Nå svarer partiet med en fullstendig alternativ tiltakspakke.

Fremskrittspartiet la i dag fram sitt forslag til hvordan de mener Norge skal komme best ut av krisen. Økt minstefradrag og veiprosjekter legges frem som de mest kostbare tiltakene.

Forslaget legges fram av partileder Siv Jensen, og finanspolitisk talsmann for partiet, Ulf Leirstein.

- Fremskrittspartiet la allerede før jul fram et alternativt budsjettforslag for norsk økonomi 2008. Da forslaget ble nedstemt har vi nå valgt å lage et eget alternativ til tiltakspakken, sier Leirstein til Nettavisen.

Dokumentet er etter tiden kalt «Tid for fornyelse», og fremmer i all hovedsak skattekutt som rette medisin for krisen. Prisen på redningspakken er satt til 31,8 milliarder kroner.

- Borgerlig forslagsliste
På direkte oppfordring fra regjeringen, la de resterende borgerlige partiene, Høyre, Venstre, og Kristelig Folkeparti, fram en rekke innspill til den varslede tiltakspakken forrige uke. Frp hevdet selv at partiet ikke var invitert i samarbeidet, og svarte i dag med å legge fram en fullstendig tiltakspakke.

- Dette er et fullstendig alternativ til tiltakspakke slik vi ønsker at den skal være. Forslaget fra Høyre, Venstre og KRF er en liste over forslag uten tall størrelses anslag. Forslaget vi legger fram i dag er et fullstendig alternativ med konkrete og tallfestede forslag, sier Ulf Leirstein til Nettavisen.

- Skattekutt, skattekutt, skattekutt
Og ikke så ovveraskende er det skattepolitikken som skiller Frps forslag fra det fra resten av de borgerlige.

Leirstein er også klar på at det er dette som hovedsakelig er den største forskjellen mellom de to forslagene.

«Med bakgrunn i at Fremskrittspartiet ønsker å trygge norske arbeidsplasser og stimulere kjøpekraften for å opprettholde omsetning innen bl.a. detaljhandel, så foreslår Fremskrittspartiet flere viktige skattekutt», skriver de i forslaget.

Totalt ønsker partiet å gi skattelette for personer i størrelsesorden 10 milliarder kroner.

- Forundret
Leirstein uttrykker videre forundring over at Høyre, med Erna Solberg i spissen, valgte å føye seg i henhold til sin skattepolitikk i deres forslag.

- Det virker på meg forunderlig at et parti som Høyre, som sier at skattepolitikken er noe av det viktigste i deres program, hiver prinsippene sådan på sjøen, sier Leirstein.

- Det betyr i praksis at velgere som vil ha skattekutt, nå kun har ett parti å samle seg til, sier han videre.

Erna Solberg selv kommenterte kritikken forrige uke med å si at listen over tiltak kun var forslag til innspill i regjeringens fullstendige tiltakspakke, og at de tre partiene hadde samlet seg om de punktene de var enige på.

- Ikke riktig
Finanspolitisk talsmann i Høyre, Jan Tore Sanner, avkrefter blankt at Høyre firer på skattepolitikken.

- Dette er selvsagt ikke riktig. Høyre mener det er helt nødvendig å senke skattene både hos bedrifter og folk med vanlige lønnsinntekter, sier Sanner til Nettavisen.

Her mener han de borgerlige partiene står samlet.

- Høyre står sammen med både Frp og de andre borgerlige partiene om et lavere skattenivå, og vi ser frem til videre samarbeid for å få skattenivået ned, sier Sanner.

Om Frp sin fremlagte alternative tiltakspakke har Sanner følgende på hjertet.

- Her er det mange forslag som Høyre er enig i, og som jeg er overbevist om at alle de borgerlige partiene kan samles om, avslutter Sanner.

- Økt konkurranseevne
I tillegg til å fremme skatteforslag, legger også Frp frem tiltak for at prinsippet om fri konkurranse bygges ut, ved at foreldede reguleringer må fjernes og at Konkurransetilsynets myndighet styrkes ved å fjerne muligheten for politisk overstyring.

«Dagens konkurransepolitikk innenfor velferdssektoren motarbeider bedriftsetableringer og setter allerede etablerte bedrifter og arbeidsplasser i fare. Regjeringen skaper dessuten vanskeligheter for mange kvinner som ønsker å starte egen bedrift nettopp innenfor omsorgssektoren. Fravær av konkurranse medfører at brukerens behov og muligheter for å påvirke svekkes», skriver Frp i forslaget.

Partiet peker på flere forhold i dagens system som vanskeliggjør fri konkurranse, blant annet medverdiavgift.

- Satser på bygg og anlegg
Selv om Leirstein innrømmer å ha svært liten tro på å finne Frp sine nøkkelsaker igjen i tiltakspakken fra regjeringen, er han ikke uenig på alle punkter.

- Vi er enige med regjeringen i at det må satses på bygg- og anlegg, vei og jernbane. I tillegg åpner vi selvsagt for at det kan komme ting i deres tiltakspakke som vi ikke har tenkt på, avslutter Leirstein.

Frp har satt av vel 14 milliarder kroner til infrastrukturtiltak som vedlikeholdsprosjekter, invistering i kommunesektoren og nybygg av ulike slag.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi

Kommentarer til denne saken