Siden slutten av oktober har kronen svekket seg fra nivå 9,66 til 9,86 mot euro (se grafen under). Mot dollar er svekkelsen fra 8,30 til 8,50 i det profesjonelle valutamarkedet, snaue 2,5 prosent.

En svekket krone betyr isolert sett økt konkurransekraft for norske eksportbedrifter og importkonkurrerende bedrifter. Norske varer blir relativt sett billigere. En av ulempene er at det blir dyrere for nordmenn å handle, bo og feriere i utlandet, hvis du har inntektene dine i norske kroner.

- Den enkleste forklaringen til kronesvekkelsen er at oljeprisen er kommet litt ned siden kronen 26. oktober ble notert til 9,66 mot euro. I denne perioden har oljeprisen falt fra 86,5 dollar fatet og ned til 83,20 dollar, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til Nettavisen Økonomi.

Les også: Toppøkonom spår kraftig krone-hopp

Tett kobling

- Utviklingen følger mønsteret vi har sett de siste to månedene, det er en relativt tett kobling mellom oljepris og kronekurs. Så har kronen svekket seg marginalt mer enn det fallet i oljeprisen skulle tilsi, fortsetter han.

Og det kan ha med at Norges Bank kjøper 1 milliard kroner mindre om dagen til Oljefondet. Overføringene fra Oljefondet blir ikke like store fremover nå som koronatiltakene avvikles. Når Oljefondet selger seg ned i sine investeringer i utlandet, selger de valuta og kjøper kroner.

- Hva vil påvirke kronekursen mest fremover?

- Vi har sagt at linken mellom oljeprisen og kronekursen er veldig tett. For å ha en oppfatning om kronen, er vi nødt til å ha et syn på oljeprisen. Vi kan se en enda høyere oljepris fremover, men Opec har sagt at de vil øke produksjonen.

Les også: Kraftig krone-effekt for nordmenn: – Ekstra mye å bekymre seg for

Vanlig med svekkelse

- Hva tror du om kronen frem mot nyttår?

- Hvis vi ser på snittet de seneste årene, pleier kronen å svekke seg i november og særlig i desember. Men det skyldes nesten alltid at det har skjedd et eller annet i markedet. På den annen side, at kronen pleier å svekke seg, kan gi en slags selvoppfyllende profeti, sier Olsen.

Et forhold som kan forklare de historiske svekkelsene, er at mange investorer tar ned risikoen og sikrer profitt mot lutten av året.

- Og kronen er mer risikofylt enn andre, minner Olsen om.

Følger etter

Og så har vi rentemarkedet. Norges Bank har varslet flere renteøkninger, men vår sentralbank er ikke alene om det. Bank of England har indikert raskere renteøkninger enn tidligere prognoser. Hvis rentene også stiger ute, blir det isolert sett mindre attraktivt å kjøpe kroner.

- Alt annet likt, er det riktig, men rentedifferansen mot utlandet betyr ganske lite. Erfaringene de seneste årene er renteforskjeller er ikke den store driveren for kronen. Det er mer globale forhold, som oljeprisen, og ESG-fenomenet, sier Olsen.

Da tenker han på bærekraft og miljø for vår oljeavhengige krone. En forklaring til den vesentlige svakere kronen nå sammenliknet med for noen år siden, kan være at Norge ikke klarer å erstatte de store olje- og gassinntektene. Det gir betydelig lavere eksportinntekter.

Les også: Rentene er på vei oppover: Disse gruppene er mest utsatt

Uten unntak

- Og så ser vi at kronen blir litt svakere når det er ruglete i aksjemarkedet, da faller kronen nesten uten unntak. Disse forholdene er mye viktigere enn rentedifferansen mot utlandet. 1 prosent forskjell i årlig avkastning fra renten kan vaskes ut over natta, fordi kronen svinger så mye, påpeker Olsen.

Norges Bank har såkalt mellommøte torsdag. Da tror Olsen at navnebror Øystein Olsen vil gjenta budskapet fra september. Renten settes høyst sannsynlig opp i desember. Nordea Markets venter i tillegg fire renteøkninger neste år, men også økninger etter 2022.

- Rentene ute er gått opp mye, og det gjør det lettere å gjennomføre renteøkningene her hjemme, sier Nordeas sjeføkonom.