Gå til sidens hovedinnhold

Kronen har stupt i verdi - sentralbanksjefen advarer mot å bruke for mye oljepenger

Sentralbanksjef Øystein Olsen kommer med en klar advarsel mot å bruke for mye oljepenger nå som kronen er så svak.

GRAND HOTEL (Nettavisen Økonomi): Klokken 18 torsdag startet Olsen på årstalen foran fiffen av norsk nærings- og samfunnsliv.

Den årlige talen fra sentralbanksjefen har i 2020 fått tittelen «Fra olje og gass til finanskapital». Oljefondet - Statens petroleumsfond utland - og oppbyggingen av fondet vies stor oppmerksomhet.

Se talen øverst i saken.

Norges Bank-sjefen sier i talen at vi må hente opp mindre og olje gass fremover. Disse inntektene skal erstattes fra et oljefond som nå er på godt over 10.000 milliarder kroner.

Ikke rikere

Hele oljefondet er plassert i utenlandske verdipapirer. Verdien av fondet i norske kroner er derfor ekstra høyt som følge av den historisk svake norske kronen. Regjeringen forholder seg til kroneverdien av oljefondet for hvor mye oljepenger de kan bruke over statsbudsjettet.

Når kronen svekker seg, blir det både dyrere å kjøpe utenlandske varer og å feriere i utlandet. Men en svak krone gjør også at utenlandske aksjer og eiendommer blir mer verdt i norske kroner. Olsen advarer i årstalen mot at Norge som nasjon ikke blir rikere av at kronen faller i verdi.

Sentralbanksjefen er opptatt av at bruken av oljepenger over statsbudsjettet er kommet opp på et svært høyt nivå. Utviklingen i finansmarkedene kan bli svakere enn den har vært de seneste årene. Selv om 2019-tallene ennå ikke er kjent, hadde oljefondet i fjor et historisk godt år.

En dårligere avkastning vil legge press på hvor mye oljepenger vi kan bruke fremover, i år bruker vi anslagsvis 244 milliarder kroner. Det utgjør en sjettedel av alle inntektene i statsbudsjettet.

«Staten bør derfor være særlig varsom med å øke offentlig pengebruk med utgangspunkt i en kronedrevet oppgang i fondsverdien», er advarselen til den nåværende regjeringen og kommende regjeringer.

Litt mer folkelig sagt: Vi må være forsiktige med å bruke så mye oljepenger over statsbudsjettet når kronen er så svak, fordi en svak krone sminker verdiene av oljefondet. Vi er kanskje ikke så rike som vi tror målt i norske kroner.

Les også: Utgifts- og byråkratiboom under på hennes vakt - slik svarer Siv Jensen

3 prosent

Den såkalte handlingsregelen sier at vi over tid kan bruke inntil 3 prosent avkastning fra oljefondet. Skulle kronen – mot formodning - styrke seg med 10-15 prosent, betyr det isolert sett at fondet reduseres i verdi med 1000-1500 milliarder. Det betyr opp mot 30-45 milliarder i året i mindre oljepenger over statsbudsjettet.

Oljefondet var ved utgangen av 2019 var tre ganger så høy som ved årsslutt 2009. Nesten all verdistigningen i fondet er kommet i løpet av de ti siste årene. Men den økte aksjeandelen i fondet øker også risikoen for store nedturer.

Olsen gjør et poeng i sin tale at en aksjenedtur som den vi hadde i 2008, ville i dag ha redusert verdien av oljefondet med snaue 3000 milliarder kroner.

Han peker på at verdien av oljefondet nå utgjør mer enn tre ganger den årlige verdiskapningen i vår fastlandsøkonomi. Hvis det offentlige skal ta mer av våre ressurser, får vi ikke mye handlingsrom.

Ny industri

Vi trenger i årene som kommer mer konkurranseutsatt industri for å erstatte oljeinntektene. Da må en slik økonomi få rom til å vokse.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener Øystein Olsen har gode poenger, særlig når vi kombinerer lavere forventninger til avkastning med sterk vekst i økte pensjonsutgifter.

- Men det han ikke setter spørsmålstegn ved, er selve målet med handlingsregelen: Bør vi bevare hundre prosent av oljefondets kjøpekraft til fremtidige generasjoner, eller kan de klare seg med mindre?

- Og omstillingen til nye næringer, hvordan skal vi klare det?
- Nei, det er ikke lett å se noen nye næringer med den lønnsomhet som, olje og gass har gitt oss. Jeg ror vi må bare avfinne oss med at trendveksten i økonomien er fallende, svarer Andreassen.

Halvert vekst

Trendveksten er den forventede langsiktige veksten i norsk økonomi. Sjeføkonomen tror vi skal ned fra en normal årlig vekst på rundt 2 prosent til det halve, slik eurolandene allerede har kommet ned på.

- Skal det private næringsliv kunne oppveie noe av bortfallet av veksten som oljeindustriens forvitring innebærer, må renten og kronekursen styres ned. Skattelettelser så det monner har vi ikke råd til å gi på 2020-tallet, til det er pensjonsutfordringene for store, advarer sjeføkonomen.

Norge har siden finanskrisen for drøyt ti år siden i likhet med resten av den vestlige verden hatt svært lave renter. Disse lave rentene skulle stimulere til økonomisk vekst, men det er begrenset hva lave renter kan gjøre alene.

Les også: Farlig å heve rentene nå

Større ansvar

Olsen sier i talen at hvis vi skulle havne i en situasjon med vedvarende lave renter og en svært lav utnyttelse av våre ressurser, må finanspolitikken ta et større ansvar.

Det vil si at regjeringen gjennom sin budsjettpolitikk må stimulere økonomien. Dette kan skje gjennom å øke de offentlige utgiftene og/eller ved å gi skattelettelser.

En slik stimulering vil ifølge sentralbanksjefen særlig være aktuelt hvis det både er lave renter og en høy arbeidsledighet. Men en slik motkonjunkturpolitikk, som Norge blant annet førte på 70-tallet, må strammes inn igjen når det går bedre i norsk økonomi.

Sentralbanksjefen sier til de fremmøtte at norsk økonomi har klart seg bra gjennom den første fasen av å omstille oss bort fra en oljedrevet økonomi. Kanskje ligger den bratteste nedturen for oljevirksomheten bak oss. Olsen mener at næringslivets oljeavhengighet er redusert.

Optimister

Og det positive er at selv om Norge sliter med en aldrende befolkning, har vi ifølge sentralbanksjefen grunn til å være optimister. Norge har fortsatt en kompetent arbeidsstokk og et handlingsrom som andre land kan misunne oss.

Men det blir i årene som kommer færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Norsk arbeidsliv må derfor omstille seg uten nye fall i yrkesdeltakelsen. Fremover vil nøkkelen være å utnytte den viktigste ressursen vi har – arbeidskraften - på en best mulig måte.

Og selv om sentralbanksjefer har tatt feil tidligere:

«Sentralbanksjefer får gjerne rett før eller siden. Alltid – uansett», avslutter Olsen sin årstale med. Det siste spiller på mottoet tilklubben i hans hjerte, Stabæk.

Kommentarer til denne saken