Mandag morgen veksles en amerikansk dollar for 8,65 norske kroner. En euro veksles for 10,29 kroner. En svak krone betyr i praksis at importerte varer blir dyrere og turistoppholdet kan koste deg mer enn planlagt.

Den svake kronekursen kommer til tross for signaler om rentehevinger fra Norges Bank og en høy oljepris per fat.

– Det er en betydelig svekkelse på kort tid. Kronen har svekket seg særlig mot dollaren, sier Dane Cekov, analytiker i Nordea.

Norges Bank signaliserte i forrige uke to rentehevinger i år.

– Det burde vært gode nyheter for kronen, men markedet reagerte ikke på det. Kronen svekket seg overraskende etter møtet. Det må ses i sammenheng med signalene fra sentralbanken i USA, som dagen før varslet at de vil begynne å diskutere nedtrappingen av QE-programmet. Det kom veldig overraskende for mange, sier Cekov.

Les også: USAs sentralbank øker anslaget for prisveksten

– Surt i aksjemarkedet

I forrige uke signaliserte den amerikanske sentralbanken at de ville øke renten tidligere enn markedet ventet.

Den siste tiden har ekspertene i Nordea sett at dollaren har styrket seg veldig mye, mens risikosensitive valutaer har svekket seg som blant annet NOK, CAD og NZD.

– På forhånd var det ventet at sentralbanken i USA ikke skulle varsle noen store endringer. Men Fed varslet at de ser for seg to rentehevinger i 2023, og en rekke styremedlemmer åpner for rentehevinger allerede neste år. Det er langt raskere enn signalisert, sier Cekov.

Han forklarer at sentralbanken i USA var mer haukete enn mange forventet, inkludert ekspertene i Nordea.

– Lufta har blitt tatt ut av reflasjonshandelen. Det er surt i aksjemarkedet, en rekke råvarer faller og kronekursen og andre risikosensitive valutaer svekker seg, mens dollaren styrker seg, sier Cekov.

Les også: Nedgang på flere børser etter signal fra USAs sentralbank

– Ikke gunstig nok å kjøpe kronen

Norsk økonomi blir påvirket av oljeprisen og kronekursen pleier å være spesielt sårbar for svingninger. I det siste ser det ikke ut som kronekursen henger sammen med oljeprisen lenger. Oljeprisen er relativt høy nå med en pris på 73-74 dollar per fat, men kronen er fortsatt svak.

Han forklarer at det ikke er gunstig nok for investorene å kjøpe kronen for øyeblikket. 3-måneders Nibor, referanserenten i pengemarkedet, var på 0.54 prosent i starten av året. Den siste tiden har den ligget på 0,2 prosent.

– Nibor har blitt mer enn halvvert på kort sikt. Akkurat nå får du bedre avkastningen i andre valutaer. Men likviditeten i pengemarkedet vil bli strammere i løpet av høsten og det vil trekke Nibor opp igjen, sier eksperten.

På kort sikt tror Nordea det blir vanskelig for krona å prestere. Det skyldes usikkerheten rundt nøkkeltallene i USA og en lav Nibor. Han mener sommeren kan by på flere positive overraskelser med tanke på hva amerikansk ledighet- og inflasjonstall vil vise. Mye tilsier at sysselsettingen i landet vil øke over sommeren. Det er fortsatt 7 millioner flere ledige i USA enn det var før pandemien.

Gjennom pandemien har amerikanere fått økt arbeidsledighetstrygd. En del stater har begynt å reversere det. I tillegg har flere amerikanere, spesielt kvinner, vært hjemme med barn under pandemien grunnet stengte barnehager og skoler. Nå er skolene i ferd med å åpne opp og dermed kan flere returnere til arbeidsstyrken. Flere arbeidsgivere i USA har også uttalt at de mangler arbeidskraft, og vi ser at de prøver å lokke nye arbeidere med signeringsbonuser og økt lønn. Det kan bidra til høyere inflasjon på sikt.

– Gode nøkkeltall øker sannsynligheten for at renten skal opp tidligere. Hvis sysselsettingstallene øker, vil markedet prise inn raskere rentehevinger og nedtrapping av QE-programmet i USA. Det blir bra for dollaren, men trolig dårlig nytt for aksjemarkedet. En dårlig stemning i aksjemarkedet vil gi en svakere krone. Det er hva som blir mest spennende å følge med på i sommer, sier Cekov.

QE-programmet lansert i mars 2020 har kjøpt statsobligasjoner til en verdi av 700 milliarder amerikanske dollar.

Les også: – Denne aksjen kan mer enn dobles i rekordfart

Kronen får medvind utover høsten

Når sommeren er over ser utsikten bedre ut for kronekursen.

– Vi er imidlertid mer optimistiske på kronens vegne på litt lenger sikt. Vi tror at kronen vil få medvind når Norges Bank øker renten i september og Nibor igjen kommer opp, sier Cekov.

Han anslår at kronekursen rundt årsslutt vil handle under 10-tallet når man skal kjøpe en Euro.

– Når aktører i valutamarkedet ser at renten ved å eie norske kroner er bra nok så vil de trolig bli fristet til å kjøpe kroner igjen, påpeker han.

– Vårt syn er at EURO/NOK vil handle rundt 9.75 ved utgangen av året. EURO/NOK ned mot 9,5 kroner er imidlertidig veldig vanskelig å se for seg. Kronen har trolig blitt varig svakere, sier Cekov.

De har gjennomført en analyse for for å se hva som har gitt en svakere krone og de fant ut at ESG har påvirket kronekursen.

– Kronen er mindre verdt enn hva den historiske sammenhengen med oljeprisen tilsier at den skal være. Dette er trolig delvis på grunn av ESG, sier han.

Analytikeren påpeker at kronekursen mot euroen er på 10,29 og det er ikke langt fra der vi var rett før koronakrisen.

– Fra september heves styringsrenten og Nibor skal opp. Da vil avkastningen på kronen øke og det kan få aktørene i valutamarkedet til å satse på kronen igjen. Men avkastningen må være høy nok til å kompensere for at investorene sitter på risikoen.

Han avslutter med å igjen understreke hvor sensitiv kronen er.

– Med en gang noe skjer i verden som er dårlig for aksjemarkedet så svekker krona seg, avslutter Cekov.

Les også: Avslører milliard-tap for nordmenn: – Det viktigste dokumentet siden 2. verdenskrig