Norges Bank er igang med rentehevingene etter korona-krisen, da renten gikk helt ned i null for første gang. Renten ble hevet torsdag til 0,25 prosent og skal trolig ytterligere opp fire ganger innen utgangen av 2022.

Les mer her: Norges Bank hever styringsrenten - spår fire økninger ut 2022

Høyere enn ventet

En høyere rente er som regel noe som bidrar til en sterkere krone, siden det gjør det mer attraktivt å plassere pengene sine i Norge. Noe som igjen fører til økt etterspørsel etter norske kroner.

Effekten er også veldig tydelig i valutamarkedet torsdag, hvor den norske kronen løftes seg til sitt sterkeste nivå mot euro på tre måneder.

En euro gikk til 10,06 kroner, mot 10,12 like før rentebeslutningen ble kjent. Deretter svekket kronen seg litt.

En dollar kostet på sitt minste 8,58 kroner, mot 8,64 kroner før klokken 10. Også der har kronen svekket seg litt rundt lunsjtider, men er

Som ventet

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank Markets, sier i en kommentar at rentehevingene på linje med de signalene som ble gitt på rentemøtet og i pengepolitisk rapport i juni.

Han sier det reflekter selvsagt at utviklingen siden da har vært mer eller mindre akkurat som Norges Bank forventet.

– Rentebanen som ble publisert i den nye pengepolitiske rapporten ble oppjustert noe, og Norges Bank antyder nå nye renteøkninger i mars og juni neste år, og en tredje renteøkning mot slutten av året som gjør at styringsrenten da forventes å ligge på 1,25 prosent ved utgangen av neste år, skriver han i en melding.

Renten vil ifølge sentralbanken nærme seg 1,75 prosent fra midten av 2024.

– Oppjusteringen skyldes noe høyere kapasitetsutnyttelse enn ventet, noe høyere lønns- og prispress og noe svakere kronekurs, skriver Jullum.