Gå til sidens hovedinnhold

Kronen styrker seg på høyere prisstigning enn ventet

Den underliggende prisstigningen var sterkere enn ventet i mars. Kronen styrket seg umiddelbart som følge av den sterke prisveksten.

Kjerneinflasjonen er den prisstigningen som er viktig for Norges Banks rentesetting, og den var opp 0,3 prosent i mars. Fra mars 2018 til mars 2019 steg kjerneinflasjonen med 2,7 prosent, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kjerneinflasjonen er den underliggende prisstigningen justert for utviklingen i avgifter og energipriser. Norges Bank har som mål at kjerneinflasjonen over tid skal ligge rundt 2 prosent. En høyere prisstigning enn dette øker isolert sett sannsynligheten for en renteøkning.

Over forventningene

Handelsbanken Markets anslo i en morgenrapport denne uken at kjerneinflasjonen steg med 2,5 prosent fra mars 2018 til mars 2019. Det er marginalt ned fra 2,6 prosent i februar og i nærheten av Norges Banks egen forventning på 2,6 prosent.

Men med en økning de seneste månedene på 2,7 prosent, var den underliggende prisstigningen i norsk økonomi sterkere enn ventet. Det bidrar onsdag morgen til at kronen styrker seg.

En sterkere krone gjør det billigere å feriere i utlandet for nordmenn, samt at prisen på importerte varer blir villigere. Derimot bidrar en sterk krone til at norske eksportvarer blir noe dyrere.

Som før salget

Ellers viser de ferske prisstigningstallene at prisene på klær steg med hele 6,4 prosent i mars. Oppgangen de to siste månedene gjør at klesprisene nå er på tilnærmet samme nivå som før januarsalget.

Derimot var det en nedgang i prisene på elektrisitet inkludert nettleie og matvarer, på henholdsvis 4,0 og 0,9 prosent. Det bidro til å dempe prisveksten. Bøker viste også en prisnedgang i perioden. Dette kan forklares med bokhandlernes årlige Mammutsalg som fant sted i mars.

Konsumprisene steg altså med 2,9 prosent fra mars 2018 til mars 2019. Prisene på matvarer og strøm bidro mest til oppgangen.

Tolvmånedersveksten for den totale prisstigningen gikk ned med 0,1 prosentpoeng fra februar til mars. Nedgangen var ifølge SSB hovedsakelig forårsaket av utviklingen i strømprisene. Elektrisitet inkludert nettleie har en prisnedgang på 4,0 prosent fra februar til mars i år, mens det var en 4,7 prosents oppgang i tilsvarende periode i fjor.

I motsatt retning bidro matvarer til å dempe prisnedgangen i tolvmånedersveksten:

- Matvarer hadde en svakere prisnedgang fra februar til mars i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kan henge sammen med at påsken 2018 falt i mars, mens den kommer i april i år, forklarer rådgiver Kristian H. Myklatun i SSB i en pressemelding onsdag morgen.

Påsken forstyrrer

Handelsbanken Markets minner ellers om at som vanlig på denne tiden av året kan påskens plassering forstyrre tallene. Banken trekker derfor ikke for bastante konklusjoner for mars- og apriltallene.

I februar steg for øvrig konsumprisene med 0,8 prosent på årsbasis og med 3,0 prosent på årsbasis.

Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

Kommentarer til denne saken