Gå til sidens hovedinnhold

KS krever ekstra klimamillioner til miljøvennlig kollektivtransport

Omleggingen til miljøvennlige og fossilfrie busser og ferger gir store merkostnader. Nå vil KS at regjeringen bidrar med midler til økte driftskostnader.

I et møte med regjeringen onsdag vil KS derfor kreve at regjeringen legger på bordet 500 millioner kroner ekstra til de økte driftskostnadene, skriver Kommunal Rapport.

KS har utarbeidet en samlet oversikt over hvor mye klimavennlig kollektivtransport fylkeskommunene har innført og vedtatt å innføre, samt hvor mye kostnadene øker ved å velge utslippsfrie busser og båter.

– Vi har nå fått dokumentert at fylkene som leder an i det grønne skiftet får store utgiftsøkninger. Når fylkene bidrar sterkt til å nå nasjonale mål om fossilfri kollektivtrafikk i 2025, må også rikspolitikerne være med å betale merkostnadene, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Les også

Slakter tysk elbil-undersøkelse: - Dette er en ubrukelig studie

Rapporten, som er utarbeidet av Menon Economics og Transportøkonomisk Institutt (TØI) på oppdrag fra KS, viser at fylkeskommunenes årlige merkostnader bare til å drifte fossilfrie busser og ferjer er 200 millioner kroner i 2019. Det øker til 500 millioner årlig i 2025.

Les også

Tysk sjokkstudie: Elbiler har høyere CO2-utslipp enn diesel-biler

Batteridrevne ferjer er ny teknologi som er dyrere å kjøpe inn enn gass- og dieseldrevne ferjer, og elektriske ferger står for 70 prosent av merkostnadene som er beregnet.

KS mener det er naturlig at fylkenes merkostnader til drift dekkes over Kommunaldepartementets budsjett, og ønsker å få på plass en ordning i budsjettet fra og med neste år som sikrer at fylker kan investere i og drive fossilfrie ferger og busser, uten at det går utover andre tjenester.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken