Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB skriver onsdag morgen at desember 2020 til januar 2021 økte den totale prisstigningen i Norge med 1,1 prosent.

Elektrisitet inkludert nettleie var den klart største bidragsyteren til oppgangen, med en prisøkning på hele 34,4 prosent. SSB skriver at med denne oppgangen er prisnivået for elektrisitet inkludert nettleie tilbake på om lag samme nivå som mot slutten av 2019.

Det understreker også at strømprisene har vært på svært lave nivåer gjennom store deler av 2020.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie har steget med 18,9 prosent de siste tolv måneder. Isolert sett dro elektrisitetsprisene opp den totale prisstigningen i Norge med 0,7 prosentpoeng sammenlignet med KPI uten elektrisitetsprisen.

Les også: Nå blir det marerittpriser på strøm

Høyere enn ventet

SSB-tallene viser ellers at prisene i Norge totalt de seneste tolv månedene har økt med 2,5 prosent. Som vanlig falt prisene på klær, sko og møbler i januar, om følge av det tradisjonelle sesongsalget.

Prisene på klær og sko viste samlet en nedgang på 6,2 prosent, mens prisene på møbler, tepper og annet gulvbelegg sank med 8,4 prosent.

Prisene på alkoholholdige drikkevarer og tobakk falt med 2,0 prosent i januar.

- Dette må sees i sammenheng med avgiftsendringer fra nyttår av. Avgiftene på snus og alkoholholdige drikkevarer er redusert, samtidig som avgiften på alkoholfrie drikkevarer nesten er halvert. I tillegg er avgiften på sjokolade- og sukkervarer fjernet. Dette gjenspeiler seg i prisene, forklarer rådgiver Gunnar Larsson i SSB.

Les også: Ber folk om å ikke lade om morgenen etter skyhøye strømpriser - men har elbilen skylden?

Sesongsvingninger

Matvarer viste en oppgang i januar på 1,2 prosent i januar, men den kom etter et seosngmessig nedgang i desember. Ifølge SSB økte prisene på matvarer beskjedent fra desember 2020 til januar 2021 sammenliknet med tilsvarende periode året før.

Drivstoffprisene økte i foregående måned med 6,4 prosent. Oljeprisen har steget de seneste månedene, som presser bensinprisene.

Les også: Kraftig avgiftsøkning gir prissjokk på bensin og diesel: – Helt uakseptabelt

Den underliggende prisstigningen i Norge - kjerneinflasjonen - steg med 0,1 prosent i januar og er opp 2,7 prosent fra januar 2020 til januar 2021. Det er mer enn ventet.

Handelsbanken Capital Markets skrev i en morgenrapport tidligere denne uken at de ventet et fall i kjerneinflasjonen til 2,4 prosent fra 3,0 prosent i desember. Det var imidlertid stor usikkerhet rundt januartallet.

Les også: Prissjokk hos lavpriskjedene: – Maset om at dagligvarebransjen er så billige er bare vås

Reverseres

Den kraftige kronesvekkelsen var med å trekke opp prisstigningen i 2020. Men nå har kronen styrket seg, og en reversering av kronesvekkelsen vil ifølge Handelsbanken sørge for en bratt nedgang i kjerneinflasjonen de neste par kvartalene.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene. Det er denne prisstigningen som Norges Bank styrer pengepolitikken etter. Målet er en kjernetid over tid på 2 prosent.