Striden rundt strukturerte spareprodukter fortsetter.

Forbrukerrådet og bankkunden Ivar Petter Røeggen har stevnet DnB NOR for å ha solgt bankspareprodukter som de mener aldri skulle vært solgt.

Les saken: Småsparer knuste DnB NOR

Dømt til å tape
- Produktene inneholdt gebyrer, skjulte gebyrer og lånefinansieringskostnader som i realiteten dømte kundene til å tape penger, sier underdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet til Nettavisen.

Pilotrettssaken kommer først opp for Oslo tingrett i april neste år, men det hindrer ikke at forpostfektningene er i full gang.

Les også: Kan kreve flere milliarder av DnB NOR

Utelot en viktig ting
I forrige uke kom en rapport fra Norsk regnesentral, bestilt av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), som tilsynelatende viser at avkastningen på strukturerte spareprodukter har vært god og bedre enn alternative spareformer som høyrentekonto og aksjesparing.

Det får Forbrukerrådet til å se rødt.

- Det kan virke som om banknæringen ønsker å posisjonere seg i forkant av rettssaken, sier underdirektør Jorge. B. Jensen i Forbrukerrådet til Nettavisen

Han peker på at rapporten fra Norsk Regnesentral utelater det mest vesentlige.

- Rapporten tar ikke i betraktning at det meste av disse produktene ble solgt som lånefinansierte produkter. Dermed forteller den kun halve sannheten og vil derfor ikke være relevant for den kommende rettssaken slik vi ser det, sier Jensen.

Dårligere enn bankrente
Han mener bestillingsrapporten er en ren forskjønnelse av strukturerte spareprodukter.

- Rapporten viser at hvert tredje produkt – 155 produkter - hadde en avkastning på null prosent eller mindre, selv når de ikke var lånefinansiert. Og to av tre klarte ikke å slå bankrenten. Det mest nyttige i rapporten er at den offentliggjør at plasseringer i strukturerte spareprodukter knapt ga noe mer avkastning enn banksparing når plasseringen ikke var lånefinansierte, sier underdirektør Jensen .

Unyansert
Kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNH forsvarer rapporten.

- Den massive kritikken som har kommet mot strukturerte spareprodukter har etter vår mening vært unyansert og vi mener denne rapporten retter opp inntrykket, sier Osland til Nettavisen.

Han mener det ikke er kritikkverdig at rapporten ikke har tatt hensyn til at svært mange bankkunder lånefinansierte investeringen.

- Noen har finansiert produktene med lån og andre med egne midler. Vi mener det er interessant med en rapport som tar for seg avkastningen til produktene uavhengig av hvordan de er finansiert. I økonomifaget er det vanlig å beregne avkastning av en investering uten å se på finansieringsformen, sier Osland.

Bedre enn aksjemarkedet
Beregningene i FNHs rapport konkluderer med at fra 1997 til utgangen av 2008 har produktene i gjennomsnitt gitt en bedre avkastning enn aksjemarkedet. Dersom man legger mest vekt på perioden der det eksisterte flest produkter har også produktene gitt marginalt høyere avkastning enn å ha pengene i banken.

- Vi synes også det er interessant å registrere at Norsk Regnesentral i rapporten kritiserer metoden til en tidligere rapport fra Universitetet i Agder som Forbrukerrådet har støttet seg på og brukt som argumentasjon i mange sammenhenger. Denne rapporten har i flere medier nærmest blitt brukt som en ”fasit”, uten at man har omtalt metodekritikk, sier Osland.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:
Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

Minkreditt:Finn det billigste forbrukslånet.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere).