Gå til sidens hovedinnhold

Kunnskapen stopper ved trappa

En trapp, eller 40 skritt fra skrivebordet. Lenger beveger ikke kunnskapen seg på arbeidsplassen.

Forsker Kent Wickstrøm Jensen ved Syddansk Universitet har skrevet doktoravhandling om spredning av kunnskap på arbeidsplassen. Kunnskap er et motebegrep i næringslivet for tiden, og ledere har blitt mer opptatt av hvordan man best kan utnytte kunnskapsressursene i sine virksomheter.

Gidder ikke gå
Samtidig er det mange skjær i sjøen når det gjelder å spre kunnskapen effektivt på arbeidsplassen. Selv i dataalderen er de viktigste hindringene de rent fysiske, skal vi tro Jensen.

- Undersøkelser viser at hvis folk må gå mer enn 40 skritt for å snakke med noen, lar de det heller være. Også en fysisk hindring som en trapp kan ha enorm betydning. Dette er faktorer man må ta med når man skal planlegge arbeidsoppgaver, sier forskeren til universitetets blad Ny Viden.

Han mener det er en god ide å flytte fysisk rundt på folk fra tid til annen, slik at kunnskapen sirkulerer i større kretser.

- Utrolig ineffektive
I arbeidet med doktorgraden har Jensen intervjuet 50 medarbeidere i en stor software-bedrift. Også de ansatte selv kan være hindre for effektiv spredning av kunnskap, mener han: ”Småkonger” som ofte ikke har oppdatert kunnskap, ansatte som er flaue over å spørre eller motstand mot nye ideer som kommer utenfra er alle viktige faktorer som bremser den kunnskapsflyten.

- Mange ledere har en fornemmelse av at virksomheten er et sted der viten flyter fritt, og at de som har bruk for ny kunnskap av seg selv oppsøker de personene som forventes å ha den. Men det viser seg ofte at medarbeiderne er utrolig ineffektive kunnskapssøkere som stort sett ikke utveksler kunnskap, eller i beste fall gjør det med de helt gale personene, hevder han.

Kollektivt problem
Samtidig mener Jensen det kan være svært vanskelig for den enkelte ansatte å forsøke å endre på sin egen eller sine kollegers atferd.

- På disse arbeidsplassene er det behov for å lage overordnede omstruktureringer og kulturendringer. Et sted å begynne er ved å se nærmere på virksomhetens kunnskapsflyt - og finne ut om kunnskapsdeling er noe man rent faktisk benytter seg av, eller noe man bare snakker om, sier han.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken