Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Det er ikke mer enn en måned siden Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen la frem budsjettet for 2021. Der er gjennomgangsmelodien at det må strammes kraftig inn. Det skyldes på korona.

Dette hindrer ikke at det er lønnsfest for direktørene på toppen. Dagbladet kunne 21. oktober melde at en lang rekke direktører i Utdanningsetaten med millionlønn har fått fete lønnstillegg. Noen av dem har fått tillegg på hele 14,7 prosent, og den høyeste lønnsøkningen er på over 140.000 kroner.

For lærerne i skolen gjelder ikke dette. Lærerne avspises med en lønnsøkning på 1,7 prosent.

Det utgjør bare noen få tusenlapper i året.

Les også: SV-ordfører i Oslo på ordførerlønnstoppen

Valgløftene kuttes

Samtidig som lærerne får svak lønnsutvikling blir det ikke noe av valgløftene byrådspartiene kom med i fjor. Før kommunevalget ble velgerne lokket med både gratis skolemat og utvidelse av ordningen med gratis aktivitetsskole.

Dette var valgløfter som ville kostet mange hundre millioner kroner. Velgere som hadde håpet på et milliondryss over Oslo-skolen blir altså skuffet. Det er ikke penger til det.

Men milliondryss over direktørene på toppen er det altså penger til.

Og det med en byråd fra likhetspartiet SV på toppen.

Les også: Bruker 4,5 millioner på å flytte på direktør

Omstridt byråd og ideologisk konflikt

Ansvaret for Utdanningsetaten ligger hos byråd Inga Marte Thorkildsen. Hun har sittet som byråd for oppvekst og kunnskap siden desember 2017.

Thorkildsen kom raskt i kraftig konflikt med Astrid Søgnen, mangeårig leder for Utdanningsetaten. Søgnen hadde gjennom mange år vært sentral for å bygge opp Oslo-skolen til landets beste. Det ble gjort gjennom både testing av elevene og krav til lærerne under en lang periode med borgerlig styre.

Testing og krav er ikke akkurat det som kjennetegner SVs skolepolitikk. Tvert imot er SV motstandere både av karakterer og hjemmelekser.

Konflikten mellom Thorkildsen og Søgnen hadde derfor et klart ideologisk preg. En skole med vekt på prestasjoner vil skolebyråden rett og slett ikke ha.

Dette gjenspeiles også i byrådets arbeid med å reformere opptaksgrunnlaget til videregående skole, der særlig SV vil bort fra fritt skolevalg og karakterbasert opptak.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad.

Mye uro også i høst

Uroen i Utdanningsetaten var på ingen måte over etter at Astrid Søgnen ble tvunget til å slutte for knappe to år siden.

I september i år ble det kjent at alle ansatte i det sentrale Læringsmiljøteamet i etaten hadde sagt opp stillingene sine i protest. Dette teamet har jobbet med å hjelpe skoler med mobbesaker, mistrivsel blant elever og konflikter.

Men nå følte de seg kanskje mobbet selv. Av ledelsen.

Noe av begrunnelsen for at Læringsmiljøteamet gikk var at Marte Gerhardsen, som overtok som ny leder av Utdanningsetaten i 2019, hadde omorganisert Utdanningsetaten på en egenrådig måte der hun i liten grad lyttet til innspill.

Den kraftigste kritikken kom fra den avgåtte lederen for Læringsmiljøteamet, Inger Bergkastet.

Hun uttrykte bekymring for «skoleeiers uforsvarlige system i arbeid med opplæringslovens kapittel 9A. Som en konsekvens valgte seksjonsleder å si opp sin stilling».

Les også: SV-byråden tåler ikke å bli motsagt av fagfolk

Rot, ideologi og lønnsfest

Utviklingen i Oslo-skolen går helt klart i feil retning under det styret som er der nå.

Det er blitt et system preget av maktarroganse, organisasjonsmessig rot og mangel på fokus på det viktigste - elevenes læring.

På toppen av det hele ligger SVs skolepolitikk med sterke ideologiske føringer. I SV-skolen skal alt være likt. Det oppnås lettest ved å ikke stille krav til noen. Da blir alt like dårlig.

Inga Marte Thorkildsen leverer altså hverken ro i Utdanningsetaten eller kvalitet i skolen. Ikke valgløftene om gratis skolemat og aktivitetsskole heller.

Men millionlønninger til direktørene - det leverer hun.