I løpet av vinteren og våren skjer det store forandringer ved Sognsvann, et av landets mest brukte friluftsområder og en av de mest trafikkerte innfartene til Nordmarka.

I kommunens prosjekt som er døpt «Grønn Adkomst» erstattes parkeringsplassen som har ligget nærmest vannet med et grøntområde. Den asfalterte plassen skal erstattes med en tursti omkranset av 100 trær og 375 busker, som skal danne en entré til skogen.

Det kommer møbler og grusvei, og deler av området skal få «taktile heller» som underlag på vei inn i skogen.

- Tryggere innfallsport til marka

Bakgrunnen for den storstilte endringen er at veien fra T-banen til turområdet har vært oppfattet som trafikkfarlig. Dette ligger bak et vedtak i Oslos bystyre om «å sikre en tryggere og grønnere adkomst og innfallsport til Marka», opplyser Lan Marie Berg (MDG), byråden for miljø og samferdsel.

- Nå slipper barnefamilier, barnehagebarn, skoleklasser, ungdommer og andre aktive brukere av området ved Sognsvann å bekymre seg for ryggende biler og en tettpakket p-plass, når de ankommer marka på en enkel og miljøvennlig måte med T-banen, sier byråden.

Les også: Skal sikre parkering - har fjernet over tusen parkeringsplasser: - Jeg blir helt matt

- Fullstendig tullete

Men ikke alle er like begeistret for planen, viste det seg da Nettavisen snakket med et titall turgåere ved Sognsvann mandag ettermiddag.

- Det er helt bortkasta og jeg er veldig skeptisk. Jeg kan ikke skjønne hvorfor de skal lage en park når dette vakre turområdet ligger rett innenfor. Det er helt høl i hue. Jeg tviler også på at det blir like mange parkeringsplasser. Barnefamilier med vogner, ski og kjelker kjører bil hit, og det blir fort kaos på fine dager, sier Tom Hagen fra Rosenhoff.

De fleste Nettavisen snakket om Grønn Adkomst med var mildt sagt skeptiske. En oppgradering av dårlig underlag rundt vannet hadde vært langt bedre pengebruk, mente en, mens et eldre venninepar syntes parkideen var flott.

Erik Solhjell beskriver planene om grønn adkomst som uvettig sløsing.

- Dette er rett og slett ren dumskap.

En park foran skogen har han lite sans for:

- Det er jo bare tull. Du har skauen rett foran her hvor du kan gå mil etter mil. Det er det rene skjære dillet og fullstendig tullete.

Se hele videointervjuet med Erik Solhjell over.

Skal koste sju millioner

Ifølge Berg skal prosjektet koste 6,2 millioner kroner. Bestillingsdokumentet som Nettavisen har fått innsyn i, viser imidlertid en forventet kostnadsramme på 7 millioner kroner.

Egentlig skulle det nye grøntområdet foran skogen vært ferdig i 2019. Men byggingen er forsinket og nå ventes anlegget ferdig i 2021.

- Tid er ikke det viktigste resultatmålet i dette prosjektet, står det i bestillingen fra Bymiljøetaten.

Etter mange justeringer underveis ble det først i april 2020 endelig vedtatt å fullføre prosjektet, viser et styringsgruppe-dokument som Nettavisen har fått innsyn i.

Kutter i livreddere og snømåking

I 2021-budsjettet for Oslo kommune lagt inn store nedskjæringer i Bymiljøetaten, som også må kutte ned på årsverk. En rekke kutt er foreslått for å svare på kravet om innstramminger på totalt 26 millioner kroner, viser etatens konsekvensvurdering av budsjettet.

Blant kuttforslagene er bortkjøring av snø, som ifølge vurderingen kan «få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet om det blir en snørik vinter». Etaten varsler dessuten kutt i søppelplukking i parkene. Innenfor områdene vei og park anslås kutt på 10 og 5 millioner kroner.

Men fortsatt mangler 10 millioner kuttkroner, og da foreslår Bymiljøetaten blant annet å droppe ut fyrverkeriet på nyttårsaften (på Rådhusplassen) samt livreddertjeneste på strendene Huk, Sørenga og Hvervenbukta i 2021. Dette siste etter at kommunen nettopp har brukt 30 millioner kroner på å ruste opp badeanlegget på Huk med blant annet garderober til livreddere.

Budsjettkuttet tvinger også fram stillingsreduksjoner, framgår det av konsekvensvurderingen fra Bymiljøetaten.

- Det er ikke en park

Nettavisen har spurt byråd Berg hvorfor det er en riktig prioritering å anlegge en park ved inngangen til en skog, når kommunen i budsjettet for 2021 må gjøre slike kutt i budsjettet.

Byråden er ikke tilgjengelig for et telefonintervju den dagen Nettavisen henvender seg. Hun svarer slik på epost via sine kommunikasjonsrådgivere:

- Det er en grønn adkomst vedtatt av bystyret, ikke et parkanlegg. Det ble bevilget penger til dette prosjektet i 2019-budsjettet. Det er ikke endelig besluttet hvilke tiltak som skal nedprioriteres i 2021, men det stemmer at Bymiljøetaten har kommet med sine foreløpige vurderinger.

Les også: Ga beboerne kjemperegning - så ble p-plassene fjernet: - Sånn burde vi ikke holde på i denne byen

Lan Marie Berg avviser altså bestemt at det er snakk om en park. Men entrepenørfirmaet Norconsult, som har fått oppdraget med selve byggingen, omtaler prosjektet som et «parkanlegg ved Sognsvann» i sin rammesøknad.

Ifølge planen skal anlegget skape en «kvalitetsheving av adkomsten til Sognsvann og Marka». I en kostnadsestimering for prosjektet fra mars 2020 angis at det skal plantes 375 busker og 100 trær.

- Grønne sidearealer

Bymiljøetaten skriver at «eksisterende fotgjengerfelt over veien vil bli opphevet og tilpasses slik at det korresponderer med ny tur/gangvei på den grønne adkomsten», for å redusere «konflikter mellom myke trafikanter og kjøretøyer i parkeringsområdet».

Fra før er den eneste kontakten mellom bilister og fotgjengere i veien ned til Sognsvann en seks meters fotgjengerovergang til veien ned mot bommen. Denne veien har alltid vært fysisk atskilt fra parkeringsplassen som nå skal bli «grønn adkomst».

Vi spurte derfor byråden om det har vært ulykker eller andre uheldige omstendigheter som har utløst behovet for en «grønn adkomst» foran skogen.

- Den faglige vurderingen fra Bymiljøetaten er at adkomsten fra Sognsvann stasjon og ned til Sognsvann har vært uoversiktlig med mye asfalt, parkerte biler og trafikk. Vi kan ikke vente på en større ulykke med å ta grep. Den nye grønne adkomsten vil gi en definert turvei, med grønne sidearealer, hele veien fra stasjonen og ned til vannet, sier Berg.

Innsyn i forprosjektet viser at estetikken er holdt høyt i hevd i planleggingen, som her i et notat fra forprosjektet:

«Vi har tegnet inn noen trær og busker. Det bør plantes trær som erstatning for betonggrisene sør i området. Det er ikke tegnet inn belysning, men dette planlegges. Gangveien bør ikke svinge for mye bort fra veien fordi folk da vil gå en snarvei. Snarveien vil da skape slitasje i terrenget og se stygg ut.»

Les også: Beboere raser over Bymiljøetatens avgjørelse: - Vi synes at dette er urimelig

Droppet elbil-ladere

Selv om hele parkeringsplassen som har vært nærmest inngangen til Sognsvann nå fjernes, skal hele arealet for parkering merkes opp, og det blir ikke avgiftsparkering der, forsikrer Bymiljøetaten.

- Det samlede antallet blir likt som i dag, men det opprettes egne HC-parkeringsplasser som ikke har vært merket opp før, sier Berg.

Totalt vil det være 670 parkeringsplasser på etter omleggingen, ifølge styringsdokumentet for prosjektet.

Et mye diskutert tema i planleggingen er planene om å etablere elbil-ladere på den nye plassen. Denne planen er nå skrotet, dels på grunn av manglende behov, ifølge Berg. Prosjektdokumentene viser at det også har vært motstridende reguleringsformål og bekymringer for kostnadsnivået i forhold til nytteverdien. Beslutningen om å skrote elbil-ladere ble gjort i mai 2020.

Sognsvann er bare starten på en storstilt kommunal plan om slike innganger til marka. I «Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028» er det skissert planer om en rekke slike «innfallsporter». Ulsrudvann og Skullerud er de neste ut, mens også Linderudkollen i Nordre Aker, og Badedammen/Steinbruvann i Bydel Grorud er aktuelle, og også Trollvann, Bogstad og Frognerseteren er på lista.