STAVANGER/OSLO (Nettavisen): Maktskiftet i oljehovedstaden er et faktum: Etter 24 år med Høyre-styre i Stavanger har Ap, SV, MDG, Rødt, Sp og FNB kommet til enighet om hvordan de vil styre Stavanger de neste fire årene.

I riksmediene har mange rynket på nesen over samarbeidet mellom MDG og FNB, og den politiske plattformen gir klare seire til begge partiene. Mens MDG blant annet har kjempet gjennom å innføre klimaregnskap, klimabudsjett og 50 kilometer sykkelvei, kan FNB si seg fornøyd med at styringspartiene skal kjempe for å fjerne bompengene på kveldstid og i helgene.

- Målet om nullvekst i biltrafikken og 80 prosent kutt i utslippene innen 2030 ligger fast. Parkeringsgebyrene vil bli høyere og vi vil få flere bilfrie gater. Vi har hatt fokus på gulrot fremfor pisk. Dersom innbyggerne får et godt nok kollektivtilbud, vil flere la bilen stå, sier MDG-topp Daria Maria Johnsen til Nettavisen.

Partiene vil arbeide for å fjerne bompengene fra lørdag klokken 16 til mandag morgen kl 07. Flertallet vil også ha bort bomavgiftene mellom 19 og 07 i hverdagene - med unntak av ved næringsklyngen på Forus.

Kutter i ordførerlønna

Blant flere oppsiktsvekkende punkter i partienes ferske politiske plattform, er at flertallet er enige om å kutte i lønna til ordfører og varaordfører, samt å redusere reisevirksomheten til folkevalgte og rådmannens stab:

«De styrende partiene vil kutte utgiftene til folkevalgte i perioden. Ordfører og varaordfører skal ned i lønn, og kommunen skal bruke mindre penger på reiser og alkohol til folkevalgte. Det er også et mål å redusere lønningene til kommunens toppledere på sikt», står det i Stavanger-plattformen.

- Å gå ned i lønn er helt greit for meg. Vi har sett at lønnsgapet mellom vanlige kommuneansatte og toppolitikerne har blitt større og større med årene. Vi skal fortsatt få godt betalt for arbeidet vi gjør - men nå kutter vi for å bremse lønnsgapet, sier Stavangers vordende ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Til Nettavisen sier Rødt-topp Mímir Kristjánsson, som før valget tordnet om høye politikerlønninger, at det er snakk om et lønnskutt på 10 prosent, altså mer enn en månedslønn.

- Det er litt komplisert, for vi må jobbe for å frikoble lønnen deres - men vi skal få det til. For oss er det mest symbolsk. Vi må få slutt på at toppolitikerne øker lønnsgapet hvert år. Det har vært viktig for oss i Rødt, sier Kristánsson, som skal lede et nytt utvalg for arbeid og lønn i Stavanger.

Rødt-lederen varsler nye tider i arbeidslivet i Stavanger. Ingen flere skoler og barnehager vil drives av kommersielle aktører, og utestedene i byen risikerer å miste skjenkebevillingen dersom de ikke sikrer de ansatte minstelønn.

- Det vil bli en helt ny linje med fokus på hele og faste stillinger, samt kamp mot sosial dumping, sier Kristjánsson.

Slik skal partiene finansiere løftene

Gratis skolemat, flere sykehjemsplasser og 50 kilometer sykkelvei blir langt ifra billig. Ifølge kommende ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) vil styringspartiene blant annet kutte i prestisjeprosjekter og ta betydelige utbytter fra kommunalt eide selskaper for å finansiere løftene.

- Ser man på omsetningen til Stavangerregionen Havn IKS og Forus Næringspark AS, regner vi med at det er betydelige summer å hente. I tillegg vil vi skrote prestisjeprosjekter som for eksempel demenslandsby-prosjektet, sier Nordtun.

I tillegg vil partiene kutte i antall kommunale foretak ved å ta disse tilbake i kommunens egenregi, øke inntektene gjennom nye avgifter fra cruisebåtene som legger til havn og reforhandle hvor store kostnader Stavanger tar i fellesprosjekter med nabokommunene.

Her er noen av hovedpunktene i den politiske plattformen:

Byutvikling, bolig og samferdsel

* Cruiseskipene skal ut av Vågen, og antall anløp skal ned.
* Arbeide for å fjerne bomavgift i tidsperioden fra kl. 1900-0700 på hverdager, med unntak av bommen på E39 Forus.
* Arbeide for å fjerne bomavgift fra lørdag kl. 1600 til mandag morgen kl. 0700.
* Arbeide for å redusere maksimum bompasseringer per måned ned fra 75 til 60.

Klima og miljø

* Innføre klimaregnskap og klimabudsjett.
* Etablere egen avdeling for klima og miljø som følger opp arbeidet for måloppnåelse.
* Ha nullvisjon for nedbygging av matjord og gjennomgå kommuneplanen for å vurdere om områder kan tilbakeføres til LNF.
* Innføre bilfrie gater i henhold til de føringer som ligger i Sentrumsplanen.
* Vurdere økt parkeringsavgift for langtidsparkering i sentrum.
* Ha som mål å bygge 50 km sykkelvei i løpet av perioden.
* Utvide tilbudet med bysykler med mål om at det i alle sentrumsnære kommunedeler ikke skal være mer enn 400 meter til nærmeste bysykkelstativ.

Oppvekst, barn og unge

* Øke rammene til skoler og barnehage.
* Senke SFO-prisene.
* Bygge ny skole på Storhaug så snart som mulig.
* Bygge ny sentrumsnær barnehage.
* Innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer.
* Øke bemanningen i barnevernet.
* Redusere pris i Kulturskolen og ha tilstrekkelig antall friplasser.

Velferd og omsorg

* Gi sykehjemsplass til alle som trenger det.
* Øke grunnbemanningen på sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
* Øke bemanningen på legevakten, og beholde legevaktbåt i Ryfylke.
* Ha eget kjøkken på alle nye sykehjem.

Næring og arbeid

* Profilere Stavanger for å tiltrekke internasjonale investeringer og etableringer gjennom en sterk, aktiv og utadrettet næringsavdeling.
* Forsterke arbeidet med å få flere statlige arbeidsplasser til kommunen.
* Satse på bedre språkopplæring.

Arbeidsliv

* Øke grunnbemanningen og innføre kommunal vikarordning med hele faste stillinger.
* Avslutte kommersiell konkurranseutsetting og tilbakeføre renhold, park, og renovasjon til offentlig drift.
* Ha et prøveprosjekt med 6-timers arbeidsdag etter dialog med de ansatte, og på et utvalgt arbeidssted i kommunen.
* Kutte i utgiftene til folkevalgte og i lønnen til ordfører og varaordfører.
* Redusere reisevirksomheten til folkevalgte og rådmannens stab.

Kultur, idrett og frivillighet

* Arbeide for statlig finansiering for å få realisert et nytt teaterbygg til Rogaland Teater.
* Styrke svømmetilbudet i kommunen gjennom å bygge hev/senk-svømmeanlegg.
* Opparbeide flere utendørs treningsanlegg.

Les også: Enighet om rødgrønt styre i Trondheim

Oppsiktsvekkende FNB/MDG-samarbeid

Flertallspartiene vant 38 av 67 plasser i Stavanger kommunestyre, og får i tillegg støtte av KrF, som har inngått et valgteknisk samarbeid med byens nye flertall. Arbeiderpartiets Kari Nessa Nordtun blir ordfører, mens Senterpartiets Dagny Sunnanå Hausken blir varaordfører.

Høyre har hatt ordføreren i Stavanger sammenhengende siden 1995, og de siste åtte årene har Christine Sagen Helgø (H) vært ordfører. Høyre, Frp, Venstre, Krf, Senterpartiet og Pensjonistpartiet har styrt byen sammen siden 2015.

Det vakte oppsikt da det ble klart at FNB og MDG ville inngå samarbeid i Stavanger, og flere av FNB-velgerne på Facebook-siden 'Bomfritt Jæren - Nok er nok' uttrykte sin skuffelse over det blivende samarbeidet. FNB gjorde et brakvalg, og kapret 9,2 prosent av stemmene i Stavanger - og ble tredje største parti. MDG fikk 6,5 prosent av stemmene, og er byens femte største parti.

Les mer: Dramaet i kulissene: Venstre knallhardt ut mot FNB-spill og paniske samarbeidspartier

Les også: Enighet i Stavanger: FNB forhandler videre med Ap og MDG