Gå til sidens hovedinnhold

Kutter støtte til utenlandsstudenter

Fra høsten reduserer Lånekassen sin støtte til norsk utenlandsstudenter i blant annet Japan, Kina, Russland, Chile og i flere afrikanske land.

Norske utenlandsstudenter i 27 land må nå belage seg på mindre kroner i studiestøtte.

Støtten til første år av bachelor-graden tas bort fordi Utdannings- og forskningsdepartementet mener at nivået på studiet ikke er høyt nok i disse landene, skriver det oppdragsbaserte nyhetsbyrået Newswire på vegne av Utdanning og Yrke.

ANSA, som er foreningen for norske utenlandsstudenter, synes kuttene er hårreisende.

- Vi stiller oss uforstående til at det innføres ordninger som innsnevrer norske studenters muligheter til å velge universiteter i utlandet, sier ANSA-president Marit Roalsø Sirevåg i meldingen.

Roalsø Sirevåg mener det er en svært kortsiktig løsning å kutte i støtten, spesielt ettersom det er viktig for næringslivet at Norge utdanner folk som har kunnskap om språk og kultur. ANSA-presidentene mener konsekvensen blir at bare studenter med rike foreldre drar utenlands, noe som strider mot prinsippet om lik rett til utdanning.

Avdelingsdirektør Siv Hilde Lindstrøm i Utdannings- og forskningsdepartementet begrunner støttekuttet med at staten ikke kan finansiere utdanning i utlandet som ikke godkjennes i Norge.

Studenter i disse landene rammes:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egypt, Ghana, Hviterussland, Indonesia, Japan, Jordan, Kenya, Kina, Libanon, Mexico, Namibia, Nigeria, Panama, Puerto Rico, Russland, Sør-Afrika, Tyrkia, Uganda, Uruguay og Zambia.

Reklame

NÅ: Tilbud på alle produkter fra Dewalt

Kommentarer til denne saken