Gå til sidens hovedinnhold

Kvinne fradømt økonomi-styring

Trygderetten i Oslo har fradømt en småbarnsmor retten til å disponere over sine egne penger etter at hun skal ha sløst seg til en gjeld på nær 2 millioner kroner.

Den 43 år gamle kvinnen er uførepensjonist med minimal inntekt, men hun greide likevel å sløse seg til milliongjeld. I en kjennelse har Trygderetten i Oslo gitt kvinnens hjemkommune råderett over bankkontoen hennes, skriver Aftenposten.

Den separerte kvinnen har tre barn, hvorav ett bor hjemme. Siden 1994 har hun vært avhengig av betydelig økonomisk støtte fra sosialkontoret, som i utgangspunktet skulle holde til å dekke familiens utgifter til hus, mat og klær. Men slik har det ikke fungert. 43-åringen har til stadighet måttet be sosialkontoret om mer bistand, fordi kronene har gått med til et personlig forbruk langt utover det hun egentlig har råd til.

Det er trygdemyndighetene i kvinnens hjemfylke som har brakt saken inn for rettssystemet.

Trygderetten finner det bevist at kvinnen gjennom lang tid har hatt problemer med å dekke sine egne og barnets grunnleggende behov. I kjennelsen heter det at hun har opparbeidet en betydelig forbruksgjeld som hun ikke greier å betjene.

Rettens beslutning betyr at sosialkontoret skal disponere pengene til beste for kvinnen og barnet som bor sammen med henne. Kvinnen kan få tilbake råderetten over egen lommebok hvis hun viser vilje til å ordne opp i egen økonomi, heter det i kjennelsen.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger