Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum var for to år siden svært kritisk til nysatsingen Altså. Han skrev i forbindelse med en kapitalutvidelse at selskapet bak det nye kvinnemagasinet ikke var i nærheten av en samlet prising på 25 millioner kroner. Egenkapitalen var den gang tapt, frisk kapital måtte inn.

Altså tapte i 2020 over 1 millioner kroner etter å ha vært utestengt fra Facebook og Instagram. De sosiale mediene er svært viktig for abonnementsalget til bladet, spesielt Facebook og Instagram.

Men Altså ble blokkert etter at bladet i 2020 viste et nakent bryst på forsiden i forbindelse med en sak om brystkreft. Og denne blokkeringen rammet også fjoråret, skal vi tro gründer, daglig leder og storeier Ida Eliassen-Coker.

Stavrum: Komiker Sigrid Bonde Tusvik vil selge aksjer etter millionunderskudd første år

Beklager

Utgiverselskapet IEC Publishing tapte i fjor nærmere 2,5 millioner kroner etter stabile inntekter på snaue 5,2 millioner. Men kostnadene økte i perioden fra 6,5 millioner til 7,6 millioner kroner.

– Vi var i gang igjen på Facebook og Instagram først i desember. De beklager at vi har vært utestengt, men skylder på teknologien, sier Eliassen-Coker til Nettavisen.

– Og du tror dem på det?

– Ja, det gjør jeg, svarer hun.

– Hvordan kommenterer du ellers fjorårsunderskuddet, det var en dobling fra 2020?

– Det var et veldig vanskelig år, fordi vi var utestengt nesten hele året. Nesten alle salgene går gjennom sosiale medier. Siden magasinet er helt fritt for reklame, er det der vi får inntektene fra, svarer Eliassen-Coker.

Les også: – Jeg har fått masse drapstrusler

Nedgang

Da Altså ble lansert, var målet å ha 13.000 abonnenter for å gå i pluss. Der er de ikke. Eliassen-Coker sier antall abonnenter gjennom fjoråret falt med 1 prosent. Opplaget for 2021 var i snitt 9457, mens frafallet av abonnenter i fjor var 33,5 prosent.

– Det et en forbedring på 2,5 prosent fra 2020 og under bransjenormalen. Men vi er ikke helt fornøyd med abonnementsutviklingen og burde helst ha hatt 13.000, sier gründeren. Antallet abonnenter har imidlertid gått ned, og forrige utgave ble sendt ut til ca. 8200 abonnenter.

IEC Publishing AS hadde ved utgangen av 2021 bare 78.000 kroner på konto, ned fra 927.000 kroner året i forveien. På spørsmål om hvordan likviditeten er nå, svarer Eliassen-Coker:

– Den er veldig vanskelig hver måned, men det er nokså normalt for oppstartsselskaper.

Posten «Annen kortsiktig gjeld» utgjorde ved årsskiftet hele 1,25 millioner. Ifølge Eliassen-Coker var i underkant av 60 prosent av denne gjelden et lån hun selv har gitt til selskapet. Resterende beløp består av vanlige poster som skyldige feriepenger, påløpt arbeidsgiveravgift og periodisering av lønn.

Les også: Demonstrerte mot frifinnelsen av Gaute Drevdal: Komiker med sterke skildringer i appell

Ikke mer fra eierne

– Per i dag har vi 250.000 kroner i gjeld til banken, opplyser hun. Men egenkapitalen – eiernes midler - var tapt ved utgangen av fjoråret og negativ med over 1,5 millioner kroner. Eliassen-Coker eier 62,6 prosent av aksjene i IEC Publishing AS, Sigrid Bonde Tusvik 21,7 prosent.

I kapitalutvidelsen for to år siden fikk selskapet inn 3,7 millioner kroner, mens målet var 6,25 millioner. Så langt har eierne ifølge fjorårets regnskap tapt 5,3 millioner kroner, såkalt udekket tap.

– Må dere hente inn ny kapital?

– Nei, det har vi ingen planer om. Vi satser i stedet på å få forretningsmodellen til å fungere.

– Driver dere for kreditors regning?

– Nei, det gjør vi ikke, og det er styret alltid opptatt av at vi ikke skal gjøre, svarer Eliassen-Coker.

Les også: Hvorfor kan ikke en fengende russelåt om fitteslikking kalles feminisme?

Vanskelig

Men magasinet sliter i likhet med andre bedrifter i disse tider med høyere kostnader. Eliassen-Coker sa til Nettavisen i fjor at en utgave av Altså i 2020 kostet rundt 240.000 kroner å publisere. Nå er kostnadene høyere, fordi papirkostnadene har gått ganske mye opp.

– Hvordan ser du på utsiktene for å tjene penger i år?

– Det er vanskelig, men vi ser hele tiden på muligheter og får så gode tilbakemeldinger fra abonnentene om at vi må fortsette. I januar og februar var salget veldig bra, og det skal så lite til hver dag i antall abonnenter for at vi går med overskudd.

– Det er både frustrerende og positivt med vår abonnementsmodell, svarer Eliassen-Coker.