*Nettavisen* Økonomi.

Kvinner vil jobbe lenger

Foto: (Scanpix)

Flere kvinner enn menn ønsker å jobbe til de er 67 år for å få høyere pensjon, viser en ny undersøkelse.

Regjeringen foreslår at vi i fremtiden skal få høyere pensjon jo lengre vi jobber. Under forutsetning av at dette blir vedtatt, svarer 35 prosent av kvinnene at de sannsynligvis vil jobbe til de er 67 år. Bare 28 prosent av mennene vil jobbe så lenge.

Hver tredje mann utelukker helt at han vil jobbe til fylte 67 år, mens bare hver fjerde kvinne er like kategorisk.

Det går fram av en landsomfattende MMI-undersøkelse for Storebrand.

– I debatten om morgendagens folketrygd er det satt søkelys på at kvinner blir taperne og vil komme dårligere ut enn menn. Det kan se ut til at kvinner har blitt påvirket av denne debatten og ønsker å arbeide lengre for å hindre at pensjonen fra folketrygden blir mindre, sier spesialrådgiver Knut Dyre Haug i Storebrand til nyhetsbyrået Newswire.

Men ikke alle kvinner kommer dårligere ut i et nytt system, mener Storebrands pensjonsekspert.

– Vi må huske at det er dagens 20- og 30-åringer som først blir berørt av nye regler for folketrygden. Mye tyder på at kjønnsforskjellene i yrkesdeltakelsen blir ytterligere redusert i tiårene fremover, sier Haug.

– Selv om kvinner også i fremtiden tar større ansvar for omsorgsoppgaver i hjemmet, vil den økonomiske effekten av dette bli bedre med de nye forslagene. Det legges opp til at omsorgsarbeid skal gi høyere pensjonsopptjening enn dagens regler, sier han.

Annonsebilag