*Nettavisen* Økonomi.

Kvinnereir åpent for menn

Foto: (DnB Nor Eiendom/Finn.no)

Full likestilling i boligmarkedet etter kuvending hos Likestillingsombudet.

01.12.09 16:39

Husker du borettslaget som bare var for kvinner?

Felles bad og toalett, og hensynet til eldre damer som hadde bodd der lenge, var blant argumentene for fortsatt å nekte menn adgang til leilighetene i Theresesgate 35 B i Oslo

LES OGSÅ: Lot kvinnene få viljen sin

Flere ganger siden den første klagen kom i 2003, har kvinnene i den gamle bygården fra 1920-tallet fått medhold hos likestillingsmyndighetene.

SELGE BOLIGEN? Finn megler

Flere ganger har leiligheter i denne bygården vært avertert til salgs i det åpne markedet med en diskrét opplysning i annonsen om at leiligheten er forbeholdt kvinner.

- Lovbrudd

- Dette burde likestillings- og diskrimineringsombudet ha sett på. Dette må jo være brudd på norsk lov, sa NEF-leder Christian Dreyer til Nettavisen i september.

Etter dette tok det ikke lang tid før det ble gått en ny runde på denne saken hos myndighetene. Likestillings- og diskrimineringsombudet har avgjort at det blir slutt på diskrimineringen. I en uttalelse fra 25. november heter det:

«Det er særlig ut fra et hensyn til sammenheng i lovgivningen, at ombudet mener boliger bør være tilgjengelig for alle, uten hensyn til særlige forhold, som har et vern etter diskrimineringslovgivningen. Alle som ønsker å kjøpe egen bolig, bør kunne stille likt i boligmarkedet».

BOLIGMARKEDET FØLGER DU PÅ BOLIGA.NO

2 til salgs

- Vi mener at begrunnelsen bak diskrimineringsbestemmelsene i borettslagets vedtekter er forhistoriske. Videre hadde det ikke vært akseptert at man hadde borettslag som bare var for menn, sier Dreyer til Nettavisen.

HUSK NETT-TREFF TORSDAG KL 12.00:

Har du kjøpt katta i sekken, eller støtt på andre problemer i forbindelse med boligkjøp? Send inn spørsmål allerede nå til christian.bakken@nettavisen.no

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Roald, Berit (SCANPIX)

Det avholder likevel ikke Dreyers undersåtter fra å fortsette å diskriminere. For tiden er det to leiligheter til salgs på Finn.no i bygården i Theresesgate. Begge to har fortsatt kvinneklausulen i annonsen.

Megler Ulf Johansson hos Eiendomsnøkkelen AS viser til borettslagets vedtekter.

- Vi er kjent med uttalelsen fra Likestillingsomudet. Men vi må bare videreformidle det de har som vedtekter. Vi vet ikke hva de vil gjøre ennå, sier han til Nettavisen.

Leiligheten han skal selge koster 1.250.000 kroner. Den er på 33 kvadratmeter, og har ikke eget bad/wc.

Skulle hjelpe kvinner

Bakgrunnen for de helt spesielle vedtektene i «kvinneborettslaget» i Theresesgate 35 B - og for at de lenge har har fått medhold for slik diskriminering - kan oppsummeres slik:

* Bygård bygget i 1923 for å hjelpe kvinner inn i boligmarkedet

* Mange eldre kvinner bor der, og kjøpte for lenge siden på de premisser at de var forbeholdt kvinner

* Få av leilighetene har eget bad/wc - bluferdighetshensyn

* Spesielt kvinnebofellesskap med mange fellesoppgaver som har utviklet seg over tid

I desember 2002 ble boligselskapet klaget inn til Likestillingsombudet. Klageren mente bestemmelsene om at bare kvinner kunne kjøpe leilighet i Theresesgate 35 B var i strid med likestillingsloven.

I mars 2003 var klagen ferdigbehandlet, og ombudet konkluderte med at vedtektene representerte et brudd på loven.

Bofellesskapet klaget ombudets vedtak til Likestillingsnemnda. Nemnda tok under tvil klagen til følge. Dermed kunne kvinnene i Theresesgate puste lettet ut. De fikk bo i fred - enn så lenge.

Sterk tvil

Så hva fikk Likestillingsnemnda til å omgjøre vedtaket til Likestillingsombudet til tross for at det etter loven skal mye til for å tillate forskjellsbehandling av menn og kvinner?

Først og fremst la nemnda vekt på selve boformen. Over lang tid hadde det utvikliet seg et bofellesskap bestående bare av kvinner som ønsket nettopp en slik boform.

Det finnes en rekke tilfeller der menn og kvinner kan danne foreninger og lignende som utelukker det annet kjønn, uten at dette rammes av loven. Dette tilfellet mente nemnda var i grenseland, men man landet altså på at det var riktig å tillate fortsatt forskjellsbehandling.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix

Nå ser imidlertid ikke lenger tvilen ut til å komme tiltalte til gode.

I uttalelsen fra 25. november sier Likestillings- og diskrimineringsombudet blant annet at salg av bolig faller utenfor det som kan unntas fra loven på basis av at det kan oppfattes som «personlige forhold».

Offentlig salg

Det heter at «med mindre man kjenner kjøper av boligen som skal selges, eller selv skal bo i boligen etter at den er solgt, kommer loven til anvendelse på salg av bolig. Selv om saken gjaldt et annet diskrimineringsgrunnlag enn det som gjelder i denne saken, taler dette likevel for at borettslagets klausuler omfattes av loven».

Det legges også vekt på at selv om leilighetene kun kan kjøpes av og bebos av kvinner, legges de like fullt ut for salg til allmennheten. Ombudets vurdering er derfor at salg av leilighetene ikke er et «personlig forhold» som unntas fra likestillingslovens virkeområde. Likestillingsloven kommer derfor til anvendelse i denne saken.

En bolig er et sentralt velferdsgode, og en utelukkelse av menn fra bestemte boligseskaper kan i seg selv oppleves som at menn stilles dårligere enn kvinner, rett og slett fordi klausulen gir uttrykk for at menn ikke er ønsket i boligselskapet.

Ombudet mener dessuten at hensynet til sammenhengen med det øvrige diskrimineringsregelverket tilsier at man må være svært varsom med å tillate at boligselskaper utestenger bestemte grupper i samfunnet fra å bo.

- Ikke godtatt religion

Ombudet trekker en paralell til personlig livssyn. Dersom et boligselskap vedtok vedtekter om at eierne måtte bekjenne seg til den kristne tro, ville det lett kunne anses i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion i diskrimineringsloven.

«KBS (Kvindernes Boligselskap AS) sine vedtekter om at kun kvinner kan kjøpe og bo i boligselskapets leiligheter, er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn, jf.likestillingsloven § 3», heter det avslutningsvis.

Brevet er underskrevet av likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Uttalelsen kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få tak i KBS-styreleder Ingrid Schibsted Jacobsen.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

Minkreditt:Finn det billigste forbrukslånet.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere).

Annonsebilag