En god regel i politisk journalistikk er å se på hva politikerne gjør, ikke hva de sier. Regelen viste seg igjen som aktuell da Arbeiderpartiets landsmøte i helgen skulle ta stilling til å fjerne abortnemndene og utvide kvinners rett til selvbestemt abort til 18. svangerskapsuke.

Forslaget ble fremmet av AUF, flere fylkeslag og partiets helsepolitiske talskvinne, Ingvild Kjerkhol.

- Det har kommet forskning som viser hva slags påkjenning det faktisk er for kvinner å stå i den situasjonen, og be om noen kan avgjøre deres skjebne. Det er en umyndiggjøring av kvinner. For meg er det den prinsippielle tilnærming at dette må kvinner avgjøre selv, sa Kjerkhol i et intervju med VG før landsmøtet, og la til at «mange Ap-ere, meg selv inkludert, klarer ikke å forsvare nemndsystemet i dag».

Les saken: Aps helsetopp: Vil ha 18 uker selvbestemt abort

Kjerkhols forslag er prinsippielt og ryddig. Hvis det er greit å gjennomføre aborter til 18. svangerskapsuke, så må det avgjøres av kvinnen selv, og ikke av en abortnemnd.

Og etter de siste månedenes mobilisering mot innskrenkingen av retten til å abortere friske tvillingsfostre og for kvinners selvbestemmelse, så kunne man kanskje trodd at partiet ville hoppe på forslaget, men slik gikk det ikke.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kastet sin tyngde inn for å få landsmøtet til ikke å vedta utvidet kvinnelig selvbestemmelse, og også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland kastet seg inn i debatten gjennom et intervju med VG noen timer før avstemmingen:

– Loven skiller ved 12 uker idag. Jeg tror ikke det er klokt plutselig å fjerne skillet mellom tidlige og sene aborter, selv om man både kan og bør utrede og diskutere hvordan nemndene fungerer og om det kan etableres et bedre grunnlag for de beslutningene som skal tas etter 12. uke, sa Gro Harlem Brundtland til VG.

Utfallet ble at to tredjedeler av landsmøtet stemte for å beholde abortnemndene og ikke utvide kvinners rett til selvbestemt abort.

«Det var klokt», er dommen fra Vårt lands politiske redaktør Berit Aalborg, som likevel tror at debatten om abortnemndene kommer til å fortsette i årene som kommer.

Her er et knippe leserbrev om Arbeiderpartiets landsmøte:

Konsistent i Aps valg om abort

Ingenting lønner seg når Ap får bestemme

AP elsker skattebetalerne

Da kan lese alle meningsartikler her og alle leserinnlegg her (trykk på lenken).

Uansett hva man mener om selvbestemt abort til 18. svangerskapsuke eller abortering av friske tvillingfostre, så viser debatten på Arbeiderpartiets landsmøte at den norske abortloven er et kompromiss og slett ingen carte blanché for kvinners selvbestemmelse.

Mange som har kritisert statsminister Erna Solberg hardt i saken om tvillingabort, vil likevel ikke gi kvinner rett til selvbestemt abort på linje med systemet i Sverige (til 18. svangerskapsuke).

Dette viser at saken har etiske dilemmaer som går tapt i en slagordpreget argumentasjon.

Helgen landsmøte viser at også Arbeiderpartiet ønsker å bevare et system med abortnemnder som kan overprøve kvinnens ønsker.

Det er verdt å ha i bakhodet neste gang noen snakker om det nærmest hellige prinsippet om kvinners rett til selvbestemt abort.

Da det kom til stykket, valgte et klart flertall på Arbeiderpartiets landsmøte å beholde abortnemndene.

PS! Hva mener du? Bør kvinner har rett til selvbestemt abort til 18. svangerskapsuke, eller bør nemnder bestemme alle aborter etter 12. svangerskapsuke? Skriv et leserinnlegg!