Gå til sidens hovedinnhold

Kvinnerush i aksjemarkedet - eksplosiv interesse i fjor høst

Kvinnene er på full fart inn i aksjemarkedet, og kvinneinteressen for aksjekvelder er eksplosiv.

Stiftelsen AksjeNorge er ikke bare opptatt av hva som vil påvirke aksjemarkedet i 2020.

De har også kommet med årsstatistikken for nordmenns aksjevaner. Og tallene er oppmuntrende, skal vi tro daglig leder Kristin Skaug i AksjeNorge. Hun innrømmer at normalt er det ikke så veldig mye spennende som skjer som gjenspeiler seg i disse statistikkene.

Men, det gjelder ikke for 2019. Selv om tall fra Nordnet ikke er med i statistikken til AksjeNorge, fant 21.821 nye privatpersoner veien til Oslo Børs i fjor. 26 prosent - 5500 - av disse var kvinner.

Hele 70 prosent av kvinnetilstrømningen skjedde i fjerde kvartal 2019, og antallet nye kvinnelige aksjonærer var nesten like høyt som nye private mannlige aksjonærer.

Les også: Sjefstrateg advarer - analytikerne tror på mirakler

Skikkelig løft

- For en gangs skyld ser vi et skikkelig løft i antall nye aksjonærer som investerer i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis. Normalt stiger antall og formuer med stigende børs, men fra 2018 til i dag har det steget firegangeren mer enn andre år, opplyser Skaug til Nettavisen Økonomi.

Nettavisen Økonomi skrev for et snaut år siden om den store manndominansen på børsen. For å børe på dette arrangerer blant annet AksjeNorge egne aksjekvelder for kvinner, i tillegg til fellesarrangementer.

- På våre aksjekvelder i høst var 46 prosent av de påmeldte kvinner, mot normalt 10 prosent. Noe skjer, konstaterer Skaug.

- Og reklamekampanjen til DNB med #huninvesterer må ha hatt en stor effekt! Antall nye kvinner i fjerde kvartal er firegangeren av hva som er vanlig.

Les også. Siri (27) kliner til - sparer hele pensjonen i aksjer

Facebook

- Har du andre forklaringer til den økte aksjeinteressen fra kvinner?
- Jeg tror at flere lukkede kvinner- og økonomifora på Facebook har hjulpet betraktelig. Her deles både erfaringer og spørsmål som ofte ikke tør å deles i åpne fora med menn.

- Kvinner i disse gruppene er flinke til å respektere at alle har ulik kunnskap. Det er noe solidarisk over det hele, en slags kollektiv følelse av at alle vil bidra og støtte hverandre, svarer Skaug.

Hun sier at i tillegg er nok yngre kvinner i dag i en helt annen økonomisk situasjon enn for bare 20 år siden. De etablerer seg senere, det er relativt dyrere å kjøpe første bolig, og med høy skilsmissestatistikk blir ofte parforhold nummer to mer preget av separat økonomi.

Les også: Ida har fått aksjedilla. – Du trenger bare noen hundre kroner for å komme i gang (+)

Sparebehov

- Pensjonsreformen fra 2011 med levealdersjustering og innskuddspensjon som utbetales over 10 år og ikke livsvarig ytelsespensjon gjør ay behovet for å spare selv er større enn noensinne. Dette har spesielt yngre kvinner skjønt, de har egentlig ikke hørt annet de siste ti årene, sier Skaug

Og kanskje har vi fått en ny likestillingsbølge, der bærekraftsmålene har bidratt med sin oppmerksomhet rundt likestilling og mangfold.

Les også: Hundretusener kan bli pensjonstapere

- Alle store bedrifter må nå etter regnskapsloven rapportere på samfunnsansvar. og da må de ta mer grep for ikke å få svekket omdømme. Jeg føler det er en enormt stor atferdsendring på gang, både i bedrifter og blant folk flest, sier Skaug.

Hun ser også at finansnæringen har forstått at den må snakke til kvinner på en annen måte enn tidligere ved å være tydelige og konkrete. Grepet DNB gjorde i høst med #huninvesterer, har ifølge Skaug helt klart vært av stor betydning for utviklingen i det seneste kvartalet.

Fortsatt mannsdominert

Men det er et langt børslerret å bleke. Skaug konstaterer at børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis (sparebankenes aksjer) fortsatt er «a mans world»: Menn eier aksjeverdier for 79 prosent av og utgjør i antall 70 prosent av de private aksjonærene på Oslo Børs.

Men årsstatistikken fra AksjeNorge for 2019 viser flere nye rekorder. Norske privatpersoner eier nå aksjer for rekordhøye 115 milliarder kroner. Det var ved utgangen av fjoråret rekordmange 384.954 private aksjonærer i de børsnoterte selskapene.

I gjennomsnittlig eide private aksjonærer børsnoterte aksjer/egenkapitalbevis for 300.000 kroner per 31. desember 2019. Det er opp ca 40.000 kroner fra året i forveien, men må også ses i sammenheng med at Hovedindeksen på Oslo Børs i fjor steg med pene 16,5 prosent.

Men fortsatt synder småsparerne mot at de eier for få aksjer, mange eier bare én. Kun 11 prosent eier det anbefalte antallet på minimum 6 ulike aksjer/egenkapitalbevis. Teori sier at en god risikospredning i aksjemarkedet først oppnås ved 15-20 ulike aksjer. Aksjefondene har fort 35-40 aksjer i porteføljene.

To kvinneaksjer

Det er for øvrig to typiske kvinneaksjer på Oslo Børs. Av 219 aksjer og egenkapitalbevis eier kvinner større aksjeverdier enn menn i kun to aksjer: Gyldendal (65 prosent) og Schibsted (55 prosent). Sistnevnte kan skyldes at de ansatte i Schibsted kan delta i et aksjespareprogram.

Bærekraft er blitt et hett tema, investorene vektlegger i større grad enn tidligere miljø.

Ifølge AksjeNorge er det spesielt to bærekraftige selskaper som har tiltrukket seg prosentvis svært mange nye aksjonærer, hydrogenselskapet NEL og Scanship Holding. Sistnevnte selskap lager ren energi av avfallet fra skip.

Les også: Slik sikrer du deg økonomisk ved samlivsbrudd (+)

Kommentarer til denne saken