I 2021 tjente konsernet Kygo AS 62,4 millioner kroner, ned fra 2020-omsetningen på 79,4 millioner kroner.

Inntektene hans er delt i tre kategorier i regnskapet, hvor konsertinntekter har hatt den største nedgangen. I 2020 hadde Kygo 981.000 kroner i konsertinntekter, mens i 2021 lå dette tallet på 33,1 millioner kroner.

Kraftig fall i inntekter fra musikkrettigheter

Artisten har fra 2020 opplevd et fall i inntekter fra kategorien musikkrettigheter og royalties.

Dette er utbetalinger Kygo AS får av andre aktører som tar i bruk musikken hans.

I 2020 tjente artisten 62,19 millioner kroner på dette forretningsområdet. I 2021 lå dette tallet på 18,5 millioner kroner.

– Rettighetsinntekter fra musikken og sponsoravtaler ble redusert fra 2020 til 2021. Innregning av rettighetsinntekter styres i flere tilfeller av oppnåelse av milepæler i i kontrakter som har blitt utsatt under pandemien, forteller selskapet i regnskapet.

Varesalget falt fra 16 millioner i 2020 til 10,7 millioner i 2021.

Utbytte på ni millioner

Selskapet har også kuttet kraftig i kostnadene i 2021. Kostnadene lå på 75 millioner i 2020, og 54 millioner i fjor.

Dette gir et positivt driftsresultat på 8,2 millioner, opp fra 3,8 millioner i 2021 for konsernet.

Artisten selv, Kyrre Gørvell-Dahll, eier 100 prosent av aksjene i selskapet. Han sitter også som styrets nestleder.

Gørvell-Dahll tok ut et utbytte på ni millioner i 2021 og hadde en lønn på to millioner.

Årsresultatet for konsernet har økt fra 11,4 millioner i 2020 til 22,8 millioner i 2021.

– Økning i resultat skyldes i hovedsak Covid-19-pandemien som medførte at konserter og turneer ikke lot seg gjennomføre i 2020, forteller Kygo AS i regnskapet.

I 2021 derimot avholdt bergenseren et tosifret antall konserter.

Allsang i rekordvarme: - Jeg blir gjerne spylt ned

210 millioner i totalkapital

I 2022 forventer selskapet at konsertvirksomheten vil ta seg kraftig opp.

– I løpet av 2022 ligger Kygo an til å avholde flere konserter enn i 2021, skriver selskapet i en note i regnskapet.

Selskapet har ikke hatt problemer med soliditet til tross for en pandemi som truet hele kultur- og musikkbransjen.

– Totalkapitalen var ved utgangen av året 210,3 millioner kroner, sammenlignet med 194,7 millioner kroner året før, skriver konsernet i regnskapet.

Egenkapitalandelen var på 80 prosent i utgangen av 2021.

Men Kygos omsetning i USA på 88 millioner, er ifølge BT, ikke inkludert i regnskapet.

– Kygo omsatte for cirka 121 millioner kroner på turnévirksomheten totalt i fjor, inkludert USA. Det er vi veldig fornøyd med i et pandemiår, sier styremedlem og Kygos stefar til BT.

Den dramatiske hendelsen under fødselen satt spor – nå er Samantha Skogrand bekymret for kjæreresten Emil Hegle Svendsen