I høst og vinter har strømpris-rekordene stått i kø. Nordmenn har måttet se at strømregningen ofte er det dobbelte av det den normalt sett er - til tross for at forbruket har holdt seg på samme nivå.

Men, det er ikke bare strømmen som har blitt dyrere. Man har en energikrise, og på andre felt er det også unormalt stive priser.

Den perfekte energi-stormen gjør seg også gjeldende for kyllingbønder i Sør-Norge.

Nettavisen har snakket med flere kyllingbønder, som har fått utgiftene de bruker på oppvarming av fjøs - nærmest doblet.

Regningen har økt med 100.000

Én av bøndene er Geir Lauvvik. Han har til sammen over 280.000 kyllinger i løpet av et år. De han har om vinteren har alle til felles at de må ha mat og varme for å klare seg gjennom den kalde tiden.

- I fjor brukte jeg 160.000 kroner til oppvarming frem til ettersommeren. I år var summen 260.000 kroner, sier Lauvvik til Nettavisen.

Mange kyllingbønder benytter seg ikke av strøm for å varme opp fjøsene, men gassbrennere, som igjen varmer opp vann som går gjennom radiatorer i fjøset. Noen kyllingbønder bruker propan til dette, andre har naturgass til å drifte varmeanleggene. Til felles har de at gassprisene har skutt i været.

I tillegg har de strømutgifter for lys og vifter i fjøsene.

- Jeg skulle gjerne sett at det ble mer fokus på oss som matprodusenter og ulemper med de høye energiprisene. Når vi får mye større utgifter på blant annet gass, vil det gjøre økonomien strammere. Jeg har 280.000 kyllinger i året, så det går mye på gass, strøm, fôr og drift, sier bonden.

- Kjenner kostnadene på kroppen

Han sier at bønder hele veien blir oppfordret til å omstille og effektivisere, og at det er noe han har inntrykk av at nærmest alle bønder gjør. Selv investerte Lauvvik i et flunkende nytt og moderne kyllingfjøs for fire år siden.

- Vi omstiller oss så godt vi kan. Vi kjenner på kroppen at energikostnaden presser på økonomien. Jeg kunne tenkt meg mer forståelse. Det er flere som lider under høye energipriser, sier han.

- Regjeringen gjør for lite

Kyllingbonden sier han skulle ønske at politikere fra sentralt hold hadde vært litt mer på hugget. Det burde vært mer fokus på bønder, gårdbrukere og andre næringer som har fått en uforutsett høy energipris, sier han og fortsetter:

- Regjeringen har gjort litt for enkeltforbrukere, men det er mange næringer som sliter. Det går utover lønnen vi sitter igjen med til slutt, sier han.

- Får ikke glede av dem

Kjell Ingar Bø driver også som kyllingbonde på Jæren. Han opplever også at strøm-støtteordningene ikke treffer de, på tross av at de også er rammet av de økte energiprisene.

- De slår ikke ut for oss. Vi får ikke glede av dem, sier Bø til Nettavisen.

Kyllingmarkedet er ikke regulert i jordbruksavtale, så to ganger i året forhandler bøndene med varemottaker om pris, altså om hva de får betalt for det de leverer. Sist forhandling var for ikke lenge siden, så hva bøndene får utbetalt er akkurat justert etter siste forhandlingsrunde.

- Energiutgiftene gir et voldsomt utslag. Nå var det nettopp en prisjustering som skal dekke litt for de økte utgiftene våre, men vi står alltid på hælene når vi forhandler et halvt år i etterkant, sier kyllingbonden og fortsetter:

- Alle de ekstra utgiftene vi har hatt på grunn av økte priser, renner jo ut i sanden. Vi må håpe at vi får det igjen frem mot sommeren, avslutter Bø med.